Liikunnan aluejärjestöjen ja Olympiakomitean Kevätpäivät Tampereella 24.-25.4.2018

18.4.2018

Liikunnan aluejärjestöt kokoontuvat yhdessä Olympiakomitean operatiivisen johdon ja asiantuntijoiden kanssa Tampereelle pohtimaan yhteistä tekemistä. Johtavana ajatuksena on, että valituissa asioissa yhdessä tekemällä vaikuttavuus paranee. (#YhdessäEnemmän)

Työn alla ovat Yhteisen tekemisen mallin (YTM) konkretisointi niin, että vuonna 2019 kehitystyötä paikallistason avuksi tehdään kolmessa teemassa Olympiakomitean ja kaikkien liikunnan aluejärjestöjen toimesta. Teemat ovat vaikuttaminen, seuratoiminta  ja harrastaminen koulupäivän yhteydessä.