Toimintatapana verkostoituminen

Verkostoituminen on keskeinen toimintatapamme, se tukee visio 2020:n toteutumista.

Verkostoihimme kuuluvat mm. liikunta- ja urheilutoimijat paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnan tasolla esim.

 • liikunta- ja urheiluseurat, lajien ja muiden liikuntatahojen alueelliset organisaatiot
 • liikunta-alan oppilaitokset, urheiluopistot ja liikuntaopistot, urheiluakatemiat
 • valtakunnalliset liikuntajärjestöt, valtion liikuntaneuvosto ja OKM
 • muut yhteiskunnalliset toimijat, joiden kautta Liikunnan aluejärjestöt tuovat lisäarvoa liikunnan valtakunnalliselle työlle esim.
  • kuntien/kaupunkien (311 kpl) eri toimialojen toimijat esim. päiväkodeissa ja kouluissa
  • maakunnalliset liitot (18 kpl), ELY-keskukset (15 kpl), Aluehallintovirastot (7kpl)
  • Leader –toimintaryhmät (55 kpl)
  • työyhteisöt
  • maakunnallinen media
  • kansanedustajat (200 kpl), europarlamentaarikot (13 kpl)