Aikuisten liikunta

Aluejärjestöjen rooli aikuisten liikunnan edistämisessä

Liikunnan aluejärjestöjen rooli aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittäjänä on merkittävä. Alueiden terveysliikunnan kehittäjät organisoivat toimintaa käytännössä. Roolimme on olla enemmän kehittäjä kuin käytännön liikunnan organisoija. Rooli on toimia verkostomaisesti kehittäen aikuisten liikuntaa yhdessä mm. maakuntien, kuntien, seurojen, liittojen ja muiden yhdistysten, työyhteisöjen vastaavien kanssa. Lyhyesti sanottuna liikunnallisen elämäntavan edistämistä pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisesti.

 

Valtakunnalliset linjaukset ja ohjelmat ja yhteistyö laajasti eri toimijoiden kanssa

Toimintamme suuntaviivoja ohjaavat valtakunnalliset liikuntaa ja terveyttä edistävät linjaukset ja ohjelmat ja ne ovat vahvasti linkitetty paikallistason toimintaan.

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteiset
  Muutosta liikkeellä – linjaukset antavat selkänojan toimillemme
  • teemme tiivistä yhteistyötä Kunnossa kaiken ikää –ohjelman kanssa. Teemme paikallistasolla yhteisesti sovittuja toimintoja koko kansan liikuttamiseksi. Yhteisiä toimiamme ovat mm.
   • Hanketuki uusille matalan kynnyksen liikuntaryhmille
   • Liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua
   • Toimintakykyä työelämään
   • Arkiliikunnan olosuhteet
   • Tapahtumat ja kampanjat
   • Viestintä ja materiaalit
  • Olympiakomitean kanssa teemme yhteistyötä edistääksemme aktiivisempaa arkea jokaisen ihmisen elämään. Yhteisiä toimiamme ovat mm.
   • Liikkujan polku -verkosto
   • Unelmien liikuntapäivä
   • liikettä työpaikoille

Alueellisesti teemme vahvaa yhteistyötä aikuisliikunnan edistämiseksi

Palvelumme terveyttä edistävän liikunnan edistämiseksi

 • harrasteliikunnan aloittaminen tai kehittäminen yhdistyksessäsi,
 • hanketukien mahdollisuudet ja hakuneuvonta
 • liikuntaneuvonnan kehittäminen kunnassa tai maakunnassa
 • erilaisten aikuisille suunniteltujen liikuntatapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • koulutukset
 • ole rohkeasti yhteydessä, pyrimme aina auttamaan