Aikuisten liikunta

Aluejärjestöjen rooli aikuisten liikunnan edistämisessä

Liikunnan aluejärjestöjen rooli aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittäjänä on merkittävä. Alueiden terveysliikunnan kehittäjät organisoivat toimintaa käytännössä. Roolimme on olla enemmän kehittäjä kuin käytännön liikunnan organisoija. Rooli on toimia verkostomaisesti kehittäen aikuisten liikuntaa yhdessä mm. maakuntien, kuntien, seurojen, liittojen ja muiden yhdistysten, työyhteisöjen vastaavien kanssa. Lyhyesti sanottuna liikunnallisen elämäntavan edistämistä pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisesti.

Aluejärjestöt ovat kehittäneet yhteisen työyhteisöliikunnan konseptin Buusti360

 

Valtakunnalliset linjaukset ja ohjelmat ja yhteistyö laajasti eri toimijoiden kanssa

Toimintamme suuntaviivoja ohjaavat valtakunnalliset liikuntaa ja terveyttä edistävät linjaukset ja ohjelmat ja ne ovat vahvasti linkitetty paikallistason toimintaan.

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteiset
  Muutosta liikkeellä – linjaukset antavat selkänojan toimillemme
 • teemme tiivistä yhteistyötä
  • Liikkuva aikuinen ohjelman kanssa.
   • levitämme ja juurrutamme liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä  
   • aktivoimme alueellisia ja paikallisia toimijoita yhteistoimintaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.
   • tuomme liikunnan asiantuntemuksen osaksi alueellista työelämäverkostoa, lisäämme verkoston tietoisuutta riittävän fyysisen kunnon ja liikunnan työkykyä kohentavista vaikutuksista ja keinoista.
  • Olympiakomitean kanssa
  • teemme yhteistyötä edistääksemme aktiivisempaa arkea jokaisen ihmisen elämään.
  • Yhteisiä toimiamme ovat mm.
   • Liikkujan polku -verkosto
   • Unelmien liikuntapäivä
   • Aikuisten harrasteliikunta urheiluseurassa

Alueellisesti teemme vahvaa yhteistyötä aikuisliikunnan edistämiseksi

Palvelumme terveyttä edistävän liikunnan edistämiseksi

 • terveys-/harrasteliikunnan aloittaminen tai kehittäminen yhdistyksessäsi,
 • hanketukien mahdollisuudet ja hakuneuvonta
 • liikuntaneuvonnan kehittäminen kunnassa tai maakunnassa
 • erilaisten aikuisille suunniteltujen liikuntatapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • koulutukset
 • ole rohkeasti yhteydessä, pyrimme aina auttamaan