Firstbeat hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysin avulla todennetaan palautumisen riittävyyttä, unen palauttavuutta, yksilöllisiä stressitekijöitä sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Tulosten perusteella asiakkaalle annetaan toimenpidesuositukset hyvinvoinnin tukemiseksi ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin.

Hyvinvointianalyysin avulla pyritään tunnistamaan kuormittumisen merkit varhaisessa vaiheessa, kohdentamaan toimenpiteitä tehokkaammin, motivoimaan asiakasta elämäntapamuutoksiin sekä pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia haittoja.

Työnantajalle mittausprosessi auttaa pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia kustannuksia, osoittaa yrityksen työhyvinvoinnin kehityskohteet ja auttaa kohdentamaan investointeja oikein sekä tarjoaa työntekijöille vinkkejä työssäjaksamiseen ja stressinhallintaan.

Hyvinvointianalyysi sisältää sykevälimittauksen Firstbeatin laitteella, henkilökohtaiset ja ryhmäraportit, asiantuntijan palautteen, toimenpidesuositukset.