Ala- ja yläkoulun opettajat

Liikunnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kasvuun sekä kehitykseen. Kysymys ei ole mielipiteestä, vaan tieteelliseen näyttöön perustuvasta tosiasiasta – liikkumisen tulee olla osa päivittäistä elämää.

Tarvitaan työtä yhdessä kouluikäisten riittävän liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen suunnitellut koulutukset tarjoavat lasten ja nuorten parissa työskenteleville selkeitä suosituksi, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

 

Koulutusta opettajille ja oppilaille


Opettajien ja muiden aikuisten innostuksella, kannustuksella ja toiminnalla on suuri merkitys lasten ja nuorten liikkumiseen koulupäivän aikana. Osaava opettaja saa koko ryhmän liikkeelle! Koulutuksissa liikuntatehtäviä kokeillaan itse ja liikuntatuokioiden välissä keskustellaan osallistujien kysymyksistä ja mietitään niitä yhdessä.

Oppilaille suunnatuissa koulutuksissa on tarjolla muun muassa erittäin suosittua välituntiliikuttajien koulutusta. Koulutukset tarjoavat uusia ideoita koulun liikunta- ja välitunteihin, jonka lisäksi niissä kehitetään omaa osaamista muiden liikuttajana.
 

Koulutusta iltapäivä- ja kerhotoimijoille


Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunta tukee tavoitetta lisäten jaksamista, terveyttä ja viihtyvyyttä kerhossa. Lapsilähtöinen ja laadukas liikunta lähtee lapsen ja nuoren yksilöllisestä huomioimisesta ja kohtaamisesta. Aikuisilla on siis merkittävä rooli, millaisen kokemuksen lapsi liikkumisesta saa. Aluejärjestöjen iltapäivä- ja kerhotoimijoille suunnatuista koulutuksista saa ajankohtaista tietoa iltapäivätoiminnasta sekä vinkkejä ja ideoita jokapäiväisen liikunnan toteuttamiseen.
 

Mentorointi


Liikunnan aluejärjestöt tukevat kaikkia Liikkuva koulu -tukea saaneita kouluja maksuttoman mentoroinnin kautta. Mentori on tukihenkilö, jonka kanssa voi keskustella hankkeeseen liittyvistä käytännön asioista. Mentorointiin kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1-3 mentorointikäyntiä. Mentori voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan juuri sinun koulullesi sopivin tukipalvelu!
 

 

Lisää liikettä koulupäivään

Lisää-liiketta_koulupaivaan_LiikunnanAluejärjestöt.pdf (1.4 MB)