Koulutukset opettajille Liikkuva koulu -kehittämistyöhön

Liikkuva koulu -työpajat

 

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Työpaja on maksuton vuoden 2021 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

 

Liikkuva koulu -työpaja 1 – liikunta kouluyhteisön tukena (2–3 h)

Työpaja haastaa koko työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Työpajassa työstetään ja sovitaan koulukohtaisista toimenpiteistä. Koko työyhteisölle tarkoitettu työpaja voidaan toteuttaa 2–3 tuntisena esimerkiksi yhteissuunnitteluaikana tai veso-koulutuksena. Työpajan toteutus räätälöidään aina koulukohtaisesti. Työtavat ovat osallistavia ja keskusteluttavia. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen koulutukseen osallistuja pääsee osaltaan vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Työpajan teemat:

  • Koulukohtainen kehittämistyö
  • Koulupäivän liikunnallistamisen keinot
  • Henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
  • Liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
  • Henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Liikkuva koulu -työpaja 2 – Kehitä ja vakiinnuta (2–4 h)

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta -työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Kehitä ja vakiinnuta -työpaja suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisällöksi valitaan 1–3 teemaa.

Työpajan teemat:

  • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
  • Koulupäivän uudet rakenteet
  • Yhteistyöstä voimaa
  • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Tutustu teemojen sisältöihin. Kehitä ja vakiinnuta -työpaja toteutetaan pääsääntöisesti koulukohtaisesti. Työpaja voidaan toteuttaa yhteissuunnitteluajalla tai veso-koulutuksena.