Koulutukset opettajille toiminalliseen oppimiseen

Alakoulun toiminnallinen 
oppiminen -koulutus (3–4 tuntia)

 

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voidaan hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta.

Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:
• Liikunnan vaikutukset oppimiseen, opetussuunnitelmat käytännössä ja fyysisen aktiivisuuden suositukset
• Toiminnallisuus oppiaineissa
• Välipalaliikunta ja taukoliikunta
• Toiminnallinen oppimisympäristö
• Liikunnallisen teemapäivän (esim. matematiikka) ideointi

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esiopettajat, luokanopettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.


Yläkoulun toiminnallinen oppiminen -koulutus (3 tuntia)

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa.
Toiminnallisuus ja liikkuminen on oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksesa. Pienikin toiminallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Liikunta ja oppiminen
  • Toiminnallisuus ja taukoliikunta
  • Ideoita toiminnallisen oppimisen toteutukseen
  • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Toiminnallisen oppimisen työpajat  (2-3 tuntia)
Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten
mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on todettu
olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen.


Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Työpajojen teemat

  • Aktivoiva oppimisympäristö
  • Toiminnallisuus tavaksi
  • Materiaaleista on moneksi

Tarkempi esite ladattavissa sivun alareunasta.