Seurajohto

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen tai jaostojohtokunnan jäsen, päätoiminen/osa-aikainen työntekijä tai seuran eri osa-alueiden vastuuhenkilö. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi.
 

Hallinnon yleiset koulutukset
 

Aluejärjestöt tarjoavat kaikkien lajien seuratoimijoille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat kehittämään seuran toimintaa.
 

Tällä hetkellä tarjolla olevia, kaikkien alueiden yhteisiä koulutussisältöjä (kts. alla koulutusten esittelyt): 

 

 • Urheiluseuran hallinto

 • Urheiluseuran verotus

 • Urheiluseuran viestintä

 • Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen urheiluseurassa

 • Urheilun johtaminen seurassa

 • Urheiluseura työnantajana

 • Urheiluseuran rekrytointi

 • Urheiluseuran varainhankinta


Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös paljon erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia seurajohdolle.

 

Koulustussisältöjen kuvaukset:


Urheiluseuran hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.


Urheiluseuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Koulutuksessa tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille


Urheiluseuran viestintä

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana


Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen urheiluseurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?


Urheilun johtaminen seurassa

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seuran toiminnan tarkoitus? Onko meillä valmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.


Urheiluseura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.
 

Urheiluseuran rekrytointi

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaan.
 

Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta ja nähdä seuran kiinnostavuus sekä arvo yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin. Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuksen osiot:

 • ennakkotehtävä

 • aloituslähijakso 3h

 • verkossa itsenäisesti toteutettavat kuusi osiota

 • päätöslähijakso 3h

Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: Varainhankintakanavat, palvelut, tuotteistaminen, yhteistyö & kumppanuus, liiketoimintamalli, myyntityö ja kehittäminen.Aluejärjestöt suosittelevat myös alla näkyviä muiden toimijoiden tuottamia koulutuksia.


Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus

Seurojen taloushallinnon koulutus on verkkokoulutus. Verkkokoulutus koostuu kuudesta n. 10-15 min opintojaksosta.

Koulutussisällöt ovat seuraavat:

 1. Yhdistyksen talouden suunnittelu ja periaatteet

 2. Yhdistyksen säännöt

 3. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta

 4. Talouden toteutus ja seuranta

 5. Kirjanpito ja tilinpäätös

 6. Hyvä hallintotapa

Koulutus sopii hyvin seurojen hallitusten jäsenille sekä pää- ja ototoimisille taloushallinnon vastuuhenkilöille. Lisätietoa täältä


Urheilumerkonomi koulutus

Markkinointi-instituutissa on mahdollista opiskella urheilualan toimijoille räätälöidyssä
merkonomitutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Urheiluseuroille ja -organisaatioille kohdennettua liiketalouden koulutusta on toteutettu vuodesta 2011 lähtien ja opiskelijoita on ollut mukana mm. urheiluseuroista sekä laji- ja urheiluliitoista. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Rastor instituutin, ESLUn ja Faros&Com kanssa. Lue lisää Rastor instituutin sivuilta.