Varhaiskasvattajat

Varhaisvuosien liikunnallistamiseen suunnatuissa koulutuksissa kannustetaan lisäämään liikettä päivittäisessä toiminnassa. Koulutukset perustuvat Olympiakomitean kehittämiin koulutuspaketteihin. Koulutusten kohderyhmiä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja alkuopetuksen parissa työskentelevät sekä muut alle 8-vuotiaiden lasten liikuttajat.

Peruskoulutukset

Peruskoulutuksista löytyvän koulutustarjonnan tavoitteena on jalkauttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia käytäntöön, tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista sekä antaa välineitä liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Lisäksi osio sisältää koulutuksia lasten motoristen taitojen havainnoinnista ja kehittämisestä, toiminnallisesta opetuksesta sekä vähän liikkuvien lasten innostamisesta.
 

Teemakoulutukset

Teemakoulutusten tavoitteena on tarjota uusia ajatuksia ja keinoja pienten lasten liikuttamiseen. Lapsille liikunta ei ole harjoittelua vaan fyysisesti aktiivista leikkiä. Fyysiset ja motoriset perustaidot kehittyvät parhaiten silloin kun lapset pääsevät leikkimään päivittäin yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä. Aikuisten tehtävänä on luoda edellytykset lasten riittävällä liikkumiselle.