EU-hanketoiminta

EU-rahoitus voi olla hyvä väline, jos haettava rahoitus saadaan tukemaan organisaation omia strategisia tavoitteita. Pelkän rahan takia EU-rahoitusta ei kannata hakea, tämän kokemus on osoittanut.

Kaikilla Liikunnan aluejärjestöillä on omakohtaista kokemusta EU-hankkeiden hakemisesta ja hallinnoimisesta, kuten myös hankekumppanuudesta. Tutuimpia EU-rahoituksia Liikunnan aluejärjestöille ovat kansallisesti haettavat LEADER-rahoitukset (Maaseutuohjelmarahoitus), Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)-rahoitukset ja Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)-rahoitukset. Osalle alueista myös kansainväliset rahoitukset eli esimerkiksi Erasmus+Sport-ohjelma tai Erasmus+Nuoriso-ohjelma ovat tuttuja.

Vasemmassa palkissa olevasta "EU Policy papers" -osiosta löydät erityisesti Erasmus+Sport -hankehakemisessa tarvittavia EU:n politiikka-asiakirjoja liittyen liikuntaan ja urheiluun.

Lisätietoja alueiden hanketoiminnasta saat kultakin Liikunnan aluejärjestöltä itseltään.

Näille sivuille on koottu tietoja EU-rahoituksen mahdollisuuksista kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi: 

 

EU-rahoituksen opas

Vuoden 2020 Erasmus+ hakuopas (Programme Guide)

Yhteenveto vuonna 2017 hyväksytyistä Erasmus+Sport -hankkeista

Raportti ja listaus kansallisilla EU-rahoituksilla toteutetuista liikunnallisista EU-hankkeista vuosina 2014-2016

Hyödyllisiä linkkejä:

Rakennerahastoista lisätietoja (ESR, EAKR) löydät täältä!

Maaseutumaisen alueen LEADER-rahoituksesta lisätietoja löydät tästä!

Eramus+Sport -ohjelman infoa löydät Opetushallituksen sivuilta!