Harrastamisen edistäminen

 

LISÄÄ LIIKETTÄ ILTAPÄIVIIN 

Vuoden 2017 valtakunnallisen koululaiskyselyn tuloksista käy ilmi, että  kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista 50%  toivoo lisää harrastetunteja koulupäivän yhteyteen, 58% toivoo harrastetunteja koulupäivän jälkeen ja 68% haluaisi käyttää koulun tiloja ja välineitä kavereiden kanssa harrastamiseen ilman ohjaajaa.

 

Liikunnan aluejärjestöt tukevat paikallisia harrastustoiminnan järjestäjiä. Toiminnan tavoitteena on, että paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja sen kautta syntyy uusia toimintatapoja harrastustoiminnan ja liikunnallisen kerhotoiminnan edistämiseksi.

 

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät

  • kuntakohtaisia kerho- ja harrastustoiminnan kehittämistilaisuuksia
  • kerho-ohjaajakoulutuksia
  • kerho-ohjaajien virikekoulutuksia

 

Lasten Liike

LASTEN LIIKE ILTAPÄIVÄT

Lasten Liike iltapäivä on Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi.

 

Lasten Liike tarjoaa liikuntakerhotoimintaa ympäri Suomen tavoitteena, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua matalan kynnyksen harrastustoimintaan. Lasten Liike -kerhoja toteutetaan eri tahojen yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä. Toiminnan ajoituksella erityisesti iltapäiviin helpotetaan perheiden arkea ja vähennetään lasten yksinäisiä iltapäiviä.

 

Liikunnan aluejärjestöt ovat tukemassa paikallisesti Lasten liike toimintaa auttamalla urheiluseuroja ja muita liikuntakerhojen järjestäjiä toiminnan suunnittelussa sekä ohjaajakoulutusten järjestämisessä.

 

Lisätietoja Lasten liike iltapäivistä saat Olympiakomitean sivuilta tai Lasten liikkeen omilta sivuilta