Lasten Liike -ohjaajakoulutukset

Lasten Liikkeen tavoite on lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. Lisätietoja Lasten liike iltapäivistä ja harrastamisesta saat Olympiakomitean sivuilta tai Lasten Liikkeen omilta sivuilta

 

Koulutus on ehto Lasten Liikkeen laatutunnukselle
Koulutuksen käyneiden ohjaajien ryhmät ja seurat/ yhdistykset saavat käyttää Lasten Liike -tunnusta toiminnan markkinoinnissa. Tunnuksen käyttö edellyttää Lasten Liike -laatukriteerien täyttymistä.

Lasten Liike -koulutuksesta ohjaaja saa erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-, tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

 

Lasten liike, aloittelevat ja nuoret ohjaajat (6 tuntia)
Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Lasten liike, kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat (4 tuntia)
Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

 

Lasten Liike -koulutukset tukevat lajiliittojen ja muiden järjestöjen koulutuksia tuomalla vahvemmin esille harrastustoiminnan erityispiirteitä. Koulutuksissa on huomioitu erikseen aloittelevat ja kokeneet ohjaajat.

 

Lasten liike -ohjaajakoulutukset

-> Ilmoittautumiset suoraan koulutuksen järjestävään aluejärjestöön!

Jos avointa koulutusta ei ole tarjolla, kysy koulutuksia omalta alueeltasi tilauskoulutuksena. Koulutuksia on mahdollisuus toteuttaa myös etänä.
 

loa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajatHELSINKI14.2.ESLUILMOITTAUDU
loa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajatKOTKA26.3.KYMLI 
loa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajatTEAMS/TAMPERE21.4. JA  28.4.HLUILMOITTAUDU
loa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajatHELSINKI18.5.ESLUILMOITTAUDU
loa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajatTAMPERE11.5. JA 18.5.HLUILMOITTAUDU
     

 

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajatHELSINKI17.2.ESLUILMOITTAUDU
Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajatKOUVOLA24.3.KYMLI 
Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajatHELSINKI19.5ESLUILMOITTAUDU
Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajatTEAMS/TAMPERE3.5.HLUILMOITTAUDU
Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajatTAMPERE17.5.HLUILMOITTAUDU

 

Lataa koulutusesite pdf-muodossa