Liikettä kouluille

 

LISÄÄ AKTIIVISUUTTA KOULUPÄIVÄÄN

Liikunnan aluejärjestöt tukevat kouluja fyysisesti ja toiminnallisesti aktiivisen koulupäivän kehittämisessä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Liikunnan aluejärjestöt saavat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta koulujen ja kuntien työn tukemiseen.

 

Toiminnan tavoitteena on 

  1. Koordinoida alueellisesta Liikkuva koulu –kehittämistyötä, auttamalla ja tukemalla muita toimijoita paikallisessa Liikkuva koulu -kehittämistyössä

  2. Innostaa uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi 

  3. Auttaa kehittämistyötä tehneitä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa

  4. Tukea Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman viestintää

  5. Kannustaa kouluja ja kuntia koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen sekä rehtorien ja opettajien aktivointi uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen