Liikettä kouluille

Liikkuva koul

 

LISÄÄ AKTIIVISUUTTA KOULUPÄIVÄÄN

Liikunnan aluejärjestöt tukevat kouluja fyysisesti ja toiminnallisesti aktiivisen koulupäivän kehittämisessä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Liikunnan aluejärjestöt saavat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta koulujen ja kuntien työn tukemiseen.

 

Toiminnan tavoitteena on 

 1. Koordinoida alueellisesta Liikkuva koulu –kehittämistyötä, auttamalla ja tukemalla muita toimijoita paikallisessa Liikkuva koulu -kehittämistyössä

 2. Innostaa uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi 

 3. Auttaa kehittämistyötä tehneitä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa

 4. Tukea Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman viestintää

 5. Kannustaa kouluja ja kuntia koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen sekä rehtorien ja opettajien aktivointi uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen

 

Liikunnan aluejärjestöjen tukipalveluja kunnille ja kouluille ovat

 • Asiantuntija-apu kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen

  • kuntien sparraus / mentorointi kehittämistyön suunnittelussa ja rahoitusten hakemisessa

  • koulujen sparraus / mentorointi koulukohtaisesti tai yhdessä useampien koulujen kesken

 • Liikkuva koulu verkostotapaamisten järjestäminen Liikkuva koulu koordinaattoreille ja Liikkuvien koulujen yhdysopettajille

 • Liikkuva koulu -työpajat koulujen työyhteisöille

 • Opettajien koulutukset

 • Oppilaiden koulutukset

 • Liikuntatapahtumien suunnittelu- ja toteutusapu

 • Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Lisätietoja tukipalveluista saat alla olevasta Liikunnan aluejärjestöt Liikkuvien koulujen tukena esitteestä.