Tukea kouluille liikkeen lisäämiseksi

Liikunnan aluejärjestöjen tukipalveluja kunnille ja kouluille ovat
 

  • Asiantuntija-apu kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen

    • kuntien toimijoiden mentorointi Liikkkuva koulu kehittämistyön suunnittelussa.

    • koulujen mentorointi koulukohtaisesti tai yhdessä useampien koulujen kesken

  • Liikkuva koulu verkostotapaamisten järjestäminen Liikkuva koulu koordinaattoreille ja Liikkuvien koulujen yhdysopettajille

  • Liikkuva koulu - työpajat sekä koulun henkilöstön ja oppilaiden koulutukset 

  • Liikuntatapahtumien suunnittelu- ja toteutusapu

  • Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Lisätietoja tukipalveluista saat alla olevasta Liikunnan aluejärjestöt Liikkuvien koulujen tukena esitteestä.