Liikkuva varhaiskasvatus

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa.

 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan mukaan kunta- ja yksikkötasolla:

  • varhaiskasvatusyksikkö, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi.

Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla