Fortbildning i fysisk aktivitet för personal inom pedagogigen

Utbildning är en yrkesmässig metod för att utveckla hela arbetsgemenskapen (daghem, familjedagvård, öppen småbarnspedagogik) samt enskilda arbetstagarens kunskaper i hur man får barnen att röra på sig och hur man ger handledning i en aktiv livsstil.


De regionala idrottsorganisationerna och Finlands Svenska Idrott har som mål att stöda kommuner och småbarnspedagogiska enheter med planering, utveckling och genomförande av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och av verksamheter inom programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Småbarnspedagogik i rörelse – Workshop för chefer 2–3 h

Mål: Det är lättare att genomföra en småbarnspedagogik som satsar på fysisk aktivitet
när strukturerna inom ledarskapet är klara och tydliga och verksamheten har nära
anknytning till planen för småbarnspedagogik.
Innehåll:

  • Genomförande och vägledning av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och av programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i den egna enheten
  • Utbyte av erfarenheter inom ämnet
  • Stärkande av ledarskapskompetensen
  • Strukturer till stöd för ledningsarbetet


Workshoppen ger dig verktyg för följande: ledning av det grundläggande
uppdraget, ledarskapsåtgärder, kompetensledning, pedagogisk ledning samt
samarbete med familjer och andra parter. Arbetsboken för ledare utnyttjas under
workshoppen.


Vi har fått understöd från undervisnings- och kulturministeriet för projektet
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa och för projektet Aktiva barn.