Tukea lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

Liikunnan aluejärjestöt ovat edistämässä Liikkuva opiskelu ohjelman tavoitteiden  toteutumista maakunnallisesti ja paikallisesti tarjoamalla erilaisia koulutus- ja tukipalveluja lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.


Koulutukset ja tukitoiminnot koko henkilöstölle
 

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan


Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. Työpaja on pääosin toiminnallinen.

 


Tauoilla energiaa opiskeluun


Koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä tauottamisesta on opiskelupäivän aikana sekä miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite on antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta.

Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutus on pääosin toiminnallinen. Koulutuksen kesto on kaksi (2) tuntia.

Koulutuksen rakenne:

 • Perustelua istumisen katkaisemiselle
 • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
 • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen


Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki


Liikunnan aluejärjestöt tukevat Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Sparraukseen kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1–3 käyntiä. Sparraaja voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.


Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut


Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille:

 • Tsemppi- ja Tyky-päiviä ja -tuokioita
 • Liikunta- ja terveysaiheisia luentoja
 • Lajikokeiluja
 • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
 • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
 • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua

Koulutukset opiskelijoille


Liikuntatutor-koulutus


Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin. Koulutuksen kesto on 3 tuntia.


Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä - Toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille 


Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana. Koulutuksen kesto 75-90 min.

Oppitunnin sisällöt

 • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana 
 • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen 
 • Toiminnallinen oppiminen 
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö 
 • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus 

 

Ole yhteydessä oman alueesi Liikunnan aluejärjestöön ja tiedustele juuri teidän oppilaitoksellenne soveltuvaa tukea. Tästä linkistä pääset aluejärjestöjen yhteystietoihin.

IDEOITA, VINKKEJÄ JA MATERIAALEJA

Ideoita, vinkkejä ja materiaaleja Liikkuva opiskelu toiminnan tueksi löydät esimerkiksi