Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja toteuttaa harrastetoimintaa 

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt Tero Takalo-Eskola

Linkkejä toiminnan järjestäjille ja harrastusten ohjaajille

 

Tukea toiminnan järjestäjälle

 

Kaikille avoin liikuntaympäristö -tarkistuslista
Aivoliitto on tuottanut liikuntatoiminnan järjestäjille ja toiminnan ohjaajille lyhyen tarkistuslistan avuksi kartoittamaan erilaisia esteettömyystekijöitä, jotka mahdollistavat toimintaan osallistumisen. Linkki Aivoliiton tarkistuslistaan (pdf-tiedosto)

 

Tukityökaluja harrastetoiminnan ohjaajalle

 

Opas vapaaehtoisille lapsiryhmänohjaamiseen (SPR) Suomen Punaisen Ristin tuottaman oppaan tarkoituksena on tarjota työvälineitä, joiden avulla voidaan helpottaa monikielisen lapsiryhmän ohjaamista ja mahdollistaa ryhmän jäsenten osallistuminen toimintaan. Linkki oppaaseen (pdf-tiedosto)

 

Perpe-keskuksen materiaalipankki
Honkalampi-säätiön Perpe-keskus on Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus. He auttavat perheitä sekä perheiden kanssa työskenteleviä kasvatukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Toiminta keskittyy lasten ja nuorten neurologisen, neuropsykiatrisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen. He ovat tuottaneet monipuolista materiaalia ohjaajien tueksi: https://www.honkalampi.fi/kehittamistoiminta/perpe-keskus/materiaalipankki/ 

Valmis kuvamateriaali erilaisiin ryhmämuodostelmiin: 

https://dyajetwym1cg9.cloudfront.net/assets/files/18891/ryhmanohjausviuhkat.pdf 

 

Aivoliiton Liikkuva skidi -materiaalipaketti  

Tarjoaa tukea kielellisiä erityisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia pulmia kokevien lasten huomiointiin ja ryhmässä toimimisen avustamiseen. Liikkuva skidi -työkirja on suunnattu mm. lasten liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajille. 

Liikkuva skidi -työkirja (pdf)

Liikkuva skidi – kuvatukea lapsiryhmään (pdf)

  

Suomen Voimisteluliitto on tuottanut Tukikorttikuvat -korttisarjan ohjaamisen tueksi: https://www.voimistelu.fi/materiaalipankki/erityisliikuntakortit/ 

 

Suomen Paralympiakomitea on koonnut erilaisia sovellettuja pelejä ja leikkejä, jotka sopivat hyvin esimerkiksi lasten ja nuorten avoimeen harrastustoimintaan: https://www.paralympia.fi/palvelut/materiaalit/lasten-ja-nuorten-liikuntavinkit 

Paralympiakomitean soveltavan liikunnan oppaat auttavat ohjaajia kaikille avoimen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa: https://www.paralympia.fi/palvelut/materiaalit/soveltavan-liikunnan-oppaat