Tähtiseurat - seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. 

Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittävät tekevät tiivistä yhteistyötä lajiliittojen seurakehittäjien kanssa Tähtiseuratoiminnassa. Keskeisimpiä aluejärjestöjen seurakehittäjien tehtäviä on seurojen sparraus Tähtiseurapolulle ja lajiliittojen seurakehittäjien auttaminen auditointien toteutuksessa. Alueiden seurakehittäjät toimivat yhteistyössä niin suurien lajiliittojen kymmenissä auditoinneissa kuin pienten liittojen yksittäisissä auditoinneissa. Näin kertyvää tietotaitoa hyödyntäen pystymme auttamaan kaikkia seurojamme kehittämään toimintaansa.

Alueiden seurakehittäjät ovat olleet rakentamassa Tähtiseurakriteerejä ja niiden arviointia. Meille on tärkeää tuntea alueemme seurat ja Tähtiseuratoiminta on keskeinen vuorovaikutuksen työkalu.