URPO-hankkeen esittely

UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI ELI URPO-HANKE LYHYESTI

Hankkeen toteutuma-aika: 1.4.2007- (jatkuu)

Hankkeen toteutusalue: kaikkien 15 Liikunnan aluejärjestön toiminta-alue eli koko Suomi

Koko hankkeen tavoitteet

Hankkeella on tavoitteena kehittää Liikunnan aluejärjestöjen toimintatapaa siten, että 

  • alueilla on osaamista viedä hanketoimintaa eteenpäin oman toimintansa ja paikallistason toiminnan kehittämiseksi. Osaaminen tulee myös kunkin alueen omien projektien kautta.
  • alueet ovat löytäneet erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa liittyen niin hanketoimintaan kuin muuhun yhteistyöhön.

 

Hanke toteutetaan alueiden yhteishankkeena seuraavasti:

  • Erityisasiantuntijan kotipesänä toimii Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimisto Seinäjoella. PLU on myös hankkeen hallinnoija ja huolehtii työnantajavelvoitteista ja työsopimuksen tekemisestä.
  • Esimiehenä erityisasiantuntijalle toimii aluejohtoryhmä kollektiivisena elimenä sekä aluejohtoryhmän puheenjohtaja ja PLU:n aluejohtaja Aino-Maija Sirèn lähimpänä esimiehenä.
  • Hankkeelle on avattu hallintoalueen kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Liikunnan aluejärjestöt tilittävät omarahoitusosuutensa hallintoalueelle yhteisesti sovitun laskutuksen mukaisesti. Alueiden oman panostuksen lisäksi hanke on saanut opetusministeriön kehittämisrahoitusta vuosina 2007-2009. Lisäksi URPO -hanke on tehnyt useina vuosina yhteistyötä SLU ry:n kanssa, kuten vuonna 2011 ja  2012. Tämän jälkeen yhteistyötä on jatkettu Valon ja Olympiakomitean kanssa.