URPO-hankkeen esittely

UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI ELI URPO-HANKE LYHYESTI

Hankkeen toteutuma-aika: 1.4.2007-31.12.2019

Hankkeen toteutusalue: kaikkien 15 Liikunnan aluejärjestön toiminta-alue eli koko Suomi

Koko hankkeen tavoitteet

Hankkeella oli tavoitteena kehittää Liikunnan aluejärjestöjen toimintatapaa siten, että 

  • alueilla on osaamista viedä hanketoimintaa eteenpäin oman toimintansa ja paikallistason toiminnan kehittämiseksi. Osaaminen tulee myös kunkin alueen omien projektien kautta.
  • alueiden keskinäinen yhteistyö kehittyy entistä paremmaksi
  • alueet ovat löytäneet erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa liittyen niin hanketoimintaan kuin muuhun yhteistyöhön.

 

Hanke toteutettiin alueiden yhteishankkeena seuraavasti:

  • Erityisasiantuntijan kotipesänä toimi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimisto Seinäjoella. PLU oli myös hankkeen hallinnoija ja huolehti työnantajavelvoitteista ja työsopimuksen tekemisestä.
  • Esimiehenä erityisasiantuntijalle toimi aluejohtoryhmä kollektiivisena elimenä sekä aluejohtoryhmän puheenjohtaja ja PLU:n aluejohtaja Aino-Maija Sirèn lähimpänä esimiehenä.
  • Hankkeelle oli avattu hallintoalueen kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Liikunnan aluejärjestöt tilittivät omarahoitusosuutensa hallintoalueelle yhteisesti sovitun laskutuksen mukaisesti. Alueiden oman panostuksen lisäksi hanke on saanut opetusministeriön kehittämisrahoitusta vuosina 2007-2009. Lisäksi URPO -hanke on tehnyt useina vuosina yhteistyötä SLU ry:n kanssa, kuten vuonna 2011 ja  2012. Tämän jälkeen yhteistyötä on jatkettu Valon ja Olympiakomitean kanssa.