Aikuiset

Eri liikuntakokeilut (kuvassa sauvakävely) tukevat työyhteisön liikuntatoiminnan kehittämistä ja samalla työyhteisön hengen luomista.
Työyhteisön liikuntatoiminnan kehittäminen tukee henkilöstön hyvinvointia. Kuva: Tero Takalo-Eskola

Liikunnan aluejärjestöt aikuisten liikuntaa edistämässä

Liikunnan aluejärjestöillä on merkittävä rooli aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittäjänä. Alueiden terveysliikunnan kehittäjät organisoivat toimintaa käytännössä. Roolimme on olla enemmän kehittäjä kuin käytännön liikunnan organisoija. Liikunnallisen elämäntavan edistämistä pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisesti.

Toimintamme on verkostomaista. Kehitämme aikuisten liikuntaa yhdessä mm. maakuntien, kuntien, sairaanhoitopiirien / hyvinvointi-alueiden, seurojen, lajiliittojen ja muiden yhdistysten sekä työyhteisöjen kanssa. Valtakunnallisesti yhteistyökumppanimme ovat Liikkuva aikuinen -ohjelma, Suomen olympiakomitea sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Toimintamme suuntaviivoja ohjaavat valtakunnalliset liikuntaa ja terveyttä edistävät linjaukset.  Lisäksi toimintaan ohjaa Liikkuva aikuinen -ohjelma, joka on vahvasti linkitetty paikallistason toimintaan. Paikallisella toiminnalla vahvistetaan liikunnan poikkihallinnollista asemaa kuntien omassa toiminnassa.

Toteutamme itse tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa terveysliikuntatapahtumia, -kampanjoita sekä -toimintoja. Näiden avulla pyrimme edistämään tietoisuutta terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä. Tavoitteena on myös lisätä omatoimista liikkumista. 

Edistämme myös liikuntaneuvonnan palveluketjun syntymistä kuntiin. Tämä tapahtuu lisäämällä alueellisia liikuntaneuvonnan verkostoja sekä levittämällä uusia liikuntaneuvonnan suosituksia. Lisäksi osallistumme mahdollisuuksien mukaan alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön eli HYTE-työhön.

Tutustu liikunnan aluejärjestöjen Liikuntaneuvontaan, Liikkujan Apteekkiin, Ikiliikkuja-toimintaan sekä koulutuksiin alla olevien linkkien kautta.

Liikkuva aikuinen -ohjelma

Teemme tiivistä yhteistyötä Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa. Aktivoimme alueellisia ja paikallisia toimijoita yhteistoimintaan, jotta terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten liikunta-aktiivisuutta voitaisiin lisätä. 

Ohjelman avulla tuomme liikunnan asiantuntemuksen osaksi alueellista työelämäverkostoa. Lisäämme verkoston tietoisuutta riittävästä fyysisestä kunnosta. Kerromme myös liikunnan työkykyä kohentavista vaikutuksista ja keinoista. 

Tutustu tarkemmin Liikkuva aikuinen -ohjelmaan.

Liikkuva aikuinen -ohjelma, logo, Liikkuva aikuinen - Etusivu.

Suomen Olympiakomitea

Teemme yhteistyötä myös Suomen Olympiakomitean kanssa. Tarkoituksena on edistää ihmisten aktiivisempaa arkea. Yhteisiä toimiamme ovat mm. Unelmien liikuntapäivä ja aikuisten harrasteliikunta urheiluseurassa. 

Tutustu tarkemmin Suomen Olympiakomitean toimintaan.

Suomen Olympiakomitea, logo, Etusivu - Suomen Olympiakomitea.