Erasmus+nuorisoala

Erasmus+nuorisotoimialalle sopii liikuntaväelle erityisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen ja nuorten sitouttamisen ja osallistamisen välineeksi. Tuki on matalankynnyksen rahoitusta 13-30-vuotiaiden nuorten toiminnan kehittämiseen. Hakuaikoja on vuodessa kolme ja hakemuksen voi tarvittaessa
täyttää myös suomen kielellä. Erasmus+ nuorisoalan hankkeet ovat pienehköjä rahoitukseltaan, mutta niillä voi olla isoja ”kerrannaisvaikutuksia”.

Liikuntaväelle toimivia suuntia ovat mm.:
• KA1 Nuorisovaihdot (minimi kahden maanvälinen, HUOM! ei turnauksiin)
• KA1 Nuorten kanssa toimivien liikkuvuus (seminaarit, opintovierailut, job-shadowing)
• KA2 Nuorisotoimialan kehittämishankkeet

Hankkeita voivat toteuttaa kaikki nuorten parissa aktiivisesti toimivat henkilöt. Kohderyhmä voi toimia palkattuna järjestöissä tai kunnan nuorisotyössä. Myös vapaaehtoisesti suoraan nuorisoryhmien
kanssa toimivat aktiivit tai vertaistoimijat voivat toteuttaa hankkeita.


Apua hakemiseen: Suomessa kansallinen toimisto
Erasmus+ nuorisoalan -ohjelmassa on Opetushal-
litus. Heiltä on mahdollista saada hyvin konkreettisia neuvoja, siksi kansalliseen toimistoon kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisätietoja löydät hakusanalla ”Erasmusplus nuoriso” tai linkistä.

Nuorisovaihdot (KA1): Youth exchanges
Nuorisovaihdossa on aina mukana vähintään kaksi maata. Yksi maaryhmä isännöi tapahtuman kotimaassaan ja muut matkustavat tapahtuman ajaksi heidän luokseen. Nuorisovaihdot ovat 13–30-vuo-
tiaille nuorille. Minimissään nuoria tulee olla 16 ja enintään 60 per vaihto. Pienin ryhmäkoko on neljä nuorta per maa. Jokaisella ryhmällä on mukanaan vähintään yksi aikuinen ryhmänvetäjä.

Hankkeella täytyy olla tavoite ja nuoret tulee osallistaa suunnitteluun ja toteutukseen. Hakemuslomaketta ei voi tehdä ilman, että nuoret eivät ole tiedossa. Tavoitteesta kannattaa tehdä konkreettinen,
jotta kaikki ymmärtävät sen. Tavoitteen tulee liittyä valittuun aiheeseen. Kun tavoite on selkeä, arvioinnissa on helppo nähdä saavutettiinko se vai ei. Nuorisovaihdon aiheen ympärille suunnitellaan kestoltaan 5–21 kokonaisen työpäivän ohjelma;
matkapäiviä ei lasketa kestoon. Ohjelmassa käytetään aktiivisia toimintatapoja, kuten simulaatioita, roolipelejä, ongelmanratkaisua, toiminnallisia harjoituksia (liikuntaa eri muodoissa, esim. ulko-
liikuntaa), keskusteluja, Teemoina voi olla uuden osaamisen hankkiminen jossakin teemassa, vapaaehtoisuus, terveellisten elämäntapojen edistäminen, urheilupolitiikan ajankohtaiset aiheet,
tavoiteltujen arvojen kehittäminen esim. fair-play, suvaitsevaisuus jne.


Erasmus+nuorisoalan yhteistyöhankkeet (KA2) toimivat hyvin vastaavalla tavalla kuin Erasmus+Sport -ohjelman yhteistyöhankkeet
- Tukee nuorisotyön kehittämistä kansainvälisessä yhteistyössä sekä vertaisoppimista ja verkostoitumista.

Lisätietoja löydät hakusanalla ”Erasmusplus nuoriso” tai linkistä.