Henkilöstöliikunta

Henkilöstöliikunta käsittää kaikki ne tavat, joilla työpaikalla tuetaan henkilöstön fyysistä aktiivisuutta ja sitä kautta hyvää työkykyä. 

Riittävään hyvää fyysistä kuntoa voidaan pitää hyvän työkyvyn pohjana ja se tukee muutenkin hyvinvointia ja terveyttä. Hyvällä fyysisellä kunnolla on selkeä positiivinen yhteys sairauspoissaolojen vähyyteen ja viime vuosina lisää tutkimustietoa on saatu myös liikkumisen vaikutuksista muun muassa oppimiseen ja työstä palautumiseen. Työkyky käsittää monta eri osa-aluetta, joista hyvä fyysinen kunto on yksi keskeisimmistä.

Edistämme työyhteisöliikunnan hyvien käytäntöjen käyttöönottoa työpaikoilla järjestämällä ja osallistumalla työelämäverkostoihin sekä kehittämällä alueiden yhteistä Buusti360-konseptia.

Valtakunnallinen henkilöstöliikunta- ja hyvinvointiohjelma Buusti360

Suunnitelmallinen ja systemaattinen tapa edistää fyysistä hyvinvointia työpaikoilla tuottaa parhaita tuloksia. Liikunnan aluejärjestöt ovat olleet mukana edistämässä satojen suomalaisten työpaikkojen liikuntatoimintaa ja meiltä löytyy työkaluja aina suunnittelusta toteutukseen. 

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat yrityksille ja muille työyhteisöille osana liikuntaohjelman suunnittelun ja toteutuksen tueksi muun muassa seuraavia Buusti360-palveluja:

  • Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen
  • hyvinvointimittaukset
  • luennot
  • verkostot ja asiantuntijapalvelut

Kaikista tuotteista löydät lisätietoja alla olevien linkkien kautta.