Oppilaat

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutus lapsille ja nuorille

Välkkäri -koulutus on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9. luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti, liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä, vihjeitä välituntileikkien ja -pelien ohjaamiseen ja Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa.

Järkkää sporttitapahtuma! -koulutus nuorille

Koulutus on tarkoitettu 13–19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Vamos Välkälle -koulutus (pilotti)

Tämä koulutus on tarkoitettu alakouluille, joista löytyy jo koulutettuja Välkkäri-ohjaajia ja koulun Välkkäri-toimintaan kaivataan uusia ideoita. Koulutuksessa käydään läpi liikunnan ohjaamista, mietitään keinoja lisätä liikettä välitunneille ja erilaisten juhlapyhien yhteyteen sekä käydään läpi erilaisia haasteita, tempauksia ja uusia leikkivinkkejä. Oppilaita osallistetaan ja yhdessä suunnitellaan koulun Vamos Välkkä.