Koulutukset

Aikuisten liikunnan toimialalla on tarjolla koko Suomea kattavasti useita koulutuskokonaisuuksia. Esimerkiksi:

  • Tervetuloa Liikuttajaksi
  • Tervetuloa ikääntyneiden liikuttajaksi
  • Seniorit urheiluseuraan (tuotteistus työpajat)
  • Uusi Normityöpäivä – työpaja 
  • Liikkujan apteekki koulutukset: aktiivien arki ja Liikuntaa lääkkeeksi


Tervetuloa Liikuttajaksi

Tervetuloa liikuttajaksi -koulutuksen sisältö on rakennettu aikuisliikkujien tarpeet huomioiden. Se tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- sekä terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin kuntoliikkujalle oman liikkumisen tueksi. Samalla koulutus tarjoaa osallistujille ideoita aikuisliikunnan ohjaamiseen ja suunnitteluun sekä vinkkejä ryhmän hallintaan.


Tervetuloa ikääntyneiden liikuttajaksi

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkumaan. Koulutus on suunnattu ikääntyneiden kunto- ja terveysliikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille ja vertaisohjaajille. Koulutus tarjoaa perustietoa yli 65-vuotiaiden aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta, joten koulutus sopii hyvin myös kuntoliikkujalle oman liikkumisen ja hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi koulutuksessa perehdytään mm. ikäryhmän huomioimiseen ohjaustilanteessa.


Seniorit urheiluseuraan (tuotteistus työpajat)

Seniorit seuraan -koulutuskokonaisuudessa ideoidaan ja suunnitellaan omaan seuraan uusi liikuntatoiminto, -palvelu tai -tuote ikääntyville. Tavoitteena on lanseerata uusi palvelu seuran toimintaan koulutuksen jälkeen. Työpajoista sekä ennakko- ja välitehtävistä rakentuva kokonaisuus tarjoaa tietoa ja tukea uuden toiminnan tai palvelun tuotteistamisesta, kohderyhmän tunnistamisesta ja tavoittamisesta sekä hinnoittelusta ja markkinoinnista. Koulutus on suunnattu seurajohdolle sekä seuran toiminnan kehittämisestä vastaaville.


Uusi Normityöpäivä – työpaja

Liikkuva aikuinen -ohjelman luona Uusi normipäivä -työpaja tarjoaa työpaikoille työkalun, jonka avulla kukin voi löytää omaan organisaatioonsa ja työyhteisöönsä sopivan tekemisen kulttuurin ja keinot lisätä aktiivisuutta ja liikettä työpäiviin. Työpaja on erinomainen ohjelmanumero esimerkiksi työhyvinvointipäivään. Se herättelee, oivalluttaa, innostaa ja motivoi sekä tarttuu tuumasta toimeen.


Liikkujan apteekki koulutukset:

Aktiivinen arki 

Liikunta osana arkea -koulutuksessa pureudutaan Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyntämiseen apteekissa, liikunnan puheeksi ottamiseen, Liikkujatyyppeihin sekä asiakkaan motivointiin, liikuntaneuvontaan ja muutosprosessiin. Koulutus lisää osallistujien valmiuksia terveellisten elintapojen edistämiseen ja avaa terveyttä edistävän liikunnan termistöä, taustatekijöitä ja suosituksia aikuisille. 


Liikuntaa lääkkeeksi

Liikuntaa lääkkeeksi -koulutuksessa osallistuja saa eväitä liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan edistämiseen lääkehoidon tukena. Koulutuksessa käsitellään aktiivisen elämäntavan ja liikunnan merkitystä yleisimpien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lääkehoidon tukena. Tarkemmassa käsittelyssä ovat sepelvaltimotauti, eteisvärinä, astma, keuhkoahtaumatauti, 2-tyypin diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt. Lisäksi koulutuksessa verkostoidutaan ja kuullaan muiden apteekkien hyviä malleja ja toimivia käytäntöjä.