Kokeneille ohjaajille

Harrasteohjaajan koulutusvalikon koulutukset nimettyinä puolikaaren muotoiselle kuviolle jaoteltuna kohderyhmittäin

Lasten Liike – lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokeneille ohjaajille

Kesto: 3h koulutus + 1h koulutukseen liittyvät tehtävät 
Suoritustapa:  lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutuksen sisältöinä: lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen tukeminen, lasten motivaatio ja liikunnallinen itsetunto, lasten liikuntataitojen edistäminen liikunnallisuuden palapelin avulla, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi, käytännön vinkit hauskaan, hikiseen ja sopivan haastavaan toimintaan. 

 

Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

VOK1 -alueet

Kesto: 7h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

7h lähikoulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 

Koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin.