Koulutukset

Liikunnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kasvuun sekä kehitykseen. Kysymys ei ole mielipiteestä, vaan tieteelliseen näyttöön perustuvasta tosiasiasta – liikkumisen tulee olla osa päivittäistä elämää. Tarvitaan työtä kouluikäisten riittävän liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen suunnitellut koulutukset tarjoavat lasten ja nuorten parissa työskenteleville selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät maksuttomia ja maksullisia koulutuksia koulun henkilöstölle ja oppilaille. Voit tutustua koulutuksiin tarkemmin alla olevien linkkien kautta.