Buusti360

Liikunta ja hyvinvointi lisäävät voimavaroja työpäivään sekä vapaa-aikaan. Liikunnan aluejärjestöt ovat kehittäneet toimintamallin työikäisten liikunta-aktiivisuuden kehittämiseksi. 

Buusti360 on koko Suomen kattava palvelu, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja hyvinvointia työyhteisöissä. Tavoitteena on huomioida aktiivisten liikkujien lisäksi myös passiiviset liikkujat ja kartoittaa koko työyhteisön liikuntamahdollisuudet. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja työpaikoilla on merkittävä rooli yksilön hyvinvoinnin kannalta.

Työhyvinvointi vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan, tuottavuuteen sekä tulokseen. Työyhteisö voi ottaa Buusti360-toimintamallin osaksi työpaikan toimintaa kokonaan tai palasina. Olemme mukana asiantuntijoina räätälöimässä työyhteisön sekä yksilöiden tarpeiden mukaisen paketin, jossa huomioidaan työmatkat, työpäivä ja vapaa-aika. Toimintamallia voi toteuttaa organisaatio- ja yksikkötasolla.

Buusti360 pitää sisällään muun muassa kartoituksia, testauspalveluita, luentoja, työpajoja, koulutuksia, webinaareja, työhyvinvointipäiviä ja liikuntalajikokeiluja.

Voit lukea lisätietoja toiminnasta Buusti360:n omilta sivuilta.

Buusti360-logo, Buusti360 - Etusivu.