EU-hankerahoitus

EU-rahoitus voi olla hyvä väline, jos haettava rahoitus saadaan tukemaan organisaation omia strategisia tavoitteita. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että pelkän rahan takia EU-rahoitusta ei kannata hakea.

Kaikilla viidellätoista paikallisella liikunnan aluejärjestöllä on omakohtaista kokemusta liikunnallisten EU-hankkeiden hakemisesta ja hallinnoimisesta, kuten myös hankekumppanuudesta. Tätä kokemusta kannattaakin hyödyntää sekä kysyä vinkkejä ja kokemuksia.

Aluejärjestöille tutuimpia EU-rahoituksia ovat Maaseutuohjelman LEADER-rahoitukset, Euroopan Sosiaalirahasto ESR -rahoitukset ja Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR -rahoitukset. Joillekin aluejärjestöille tuttuja ovat myös kansainväliset rahoitukset, kuten Erasmus+Sport -ohjelma tai Erasmus+Nuoriso -ohjelma.

EU-rahoitusopas vuosille 2021-2027 liikunta- ja urheilutoimijoille

Tällä EU-eurot liikunnalle ja urheilulle 2021-2027 -rahoitusoppaalla haluamme auttaa liikuntatoimijoita hahmottamaan erilaisia EU-hankerahoitussuuntia. Toivomme, että tätä kautta entistä useampi liikuntatoimija pystyy hyödyntämään EU-rahoituksia oman organsiaation kehitystarpeisiin!

Esimerkkejä EU-hanketoiminnasta

Alla oleviin neljään PDF-tiedostoon on koottu esimerkkejä hanketoiminnasta, johon on saatu EU-hankerahoitusta. Hankeraportit on toteutettu kahdella eri ajanjaksolla, eli vuosina 2014–2016 sekä vuosina 2017–2020. Esimerkeissä on mukana yhteenvetoraportti ja hankelistaus.

EU-eurot liikunnalle 2017–2020

EU-eurot liikunnalle 2017–2020 -raportissa kerrotaan liikuntaa edistäneistä hankkeistä, jotka ovat saaneet tukea Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja EU:n rakennerahastoista. 

Hankilistaukseen on koottu kaikki selvityksessä mukana olevat hankkeet perustietoineen. Hankkeet on listattu noudattaen raportin rahoitussuuntajakoa.

EU-eurot liikunnalle 2014–2016

EU-eurot liikunnalle 2014–2016 -raportissa kerrotaan liikuntaa edistäneistä hankkeistä, jotka ovat saaneet tukea Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja EU:n rakennerahastoista. 

Hankilistaukseen on koottu kaikki selvityksessä mukana olevat hankkeet perustietoineen. Hankkeet on listattu noudattaen raportin rahoitussuuntajakoa.

EU Policy Papers -asiakirjat työkaluna hanketyöntekijälle

Eu Policy Papers -asiakirjoilla on keskeinen merkitys Erasmus+Sport -rahoituksessa sekä muissa kansainvälisyyttä edellyttävissä EU-hankerahoituksissa. Käytännössä kansainvälistä EU-rahoitusta voi saada vain, jos hankeidea vastaa johonkin EU:n liikunta- ja urheilupolitiikan painopisteeseen. 

Näihin asiakirjoihin voit tutustua tarkemmin EU Sport Unitin sivuilta Policies -osiosta alla olevan linkin kautta.