EU-hankerahoitus

EU-rahoitus voi olla hyvä väline, jos haettava rahoitus saadaan tukemaan organisaation omia strategisia tavoitteita. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että pelkän rahan takia EU-rahoitusta ei kannata hakea.

Aluejärjestöille tutuimpia EU-rahoituksia ovat Maaseutuohjelman LEADER+-rahoitukset, Euroopan Sosiaalirahasto ESR+ -rahoitukset ja Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR -rahoitukset. Joillekin aluejärjestöille tuttuja ovat myös kansainväliset rahoitukset, kuten Erasmus+Sport -ohjelma tai Erasmus+Nuorisoalan -ohjelma. 

Aluejärjestöjen kokemusta kannattaakin hyödyntää sekä kysyä vinkkejä ja kokemuksia.

EU-rahoitusopas vuosille 2021-2027 liikunta- ja urheilutoimijoille

Tällä EU-eurot liikunnalle ja urheilulle 2021-2027 -rahoitusoppaalla haluamme auttaa liikuntatoimijoita hahmottamaan erilaisia EU-hankerahoitussuuntia. Toivomme, että tätä kautta entistä useampi liikuntatoimija pystyy hyödyntämään EU-rahoituksia oman organsiaation kehitystarpeisiin!

Esimerkkejä EU-hanketoiminnasta

Alla oleviin neljään PDF-tiedostoon on koottu esimerkkejä hanketoiminnasta, johon on saatu EU-hankerahoitusta. Hankeraportit on toteutettu kahdella eri ajanjaksolla, eli vuosina 2014–2016 sekä vuosina 2017–2020. Esimerkeissä on mukana yhteenvetoraportti ja hankelistaus.

EU-eurot liikunnalle yhteenvetoraportti 2017–2020

EU-eurot liikunnalle 2017–2020 -raportissa kerrotaan liikuntaa edistäneistä hankkeistä, jotka ovat saaneet tukea Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja EU:n rakennerahastoista. 

Hankelistaukseen on koottu kaikki selvityksessä mukana olevat hankkeet perustietoineen. Hankkeet on listattu noudattaen raportin rahoitussuuntajakoa. Kannattaa tutustua toisten toteuttamiin ideoihin, ja kehitellä niitä eteenpäin (jos teema on omalle organisaatiolle tärkeä)!

EU-eurot liikunnalle yhteenvetoraportti 2014–2016

EU-eurot liikunnalle 2014–2016 -raportissa kerrotaan liikuntaa edistäneistä hankkeistä, jotka ovat saaneet tukea Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja EU:n rakennerahastoista. 

Hankelistaukseen on koottu kaikki selvityksessä mukana olevat hankkeet perustietoineen. Hankkeet on listattu noudattaen raportin rahoitussuuntajakoa.

EU Policy Papers -asiakirjat työkaluna hanketta suunnittelevalle

Eu Policy Papers -asiakirjoilla on keskeinen merkitys Erasmus+Sport -rahoituksessa sekä muissa kansainvälisyyttä edellyttävissä EU-hankerahoituksissa. Käytännössä kansainvälistä EU-rahoitusta voi saada vain, jos hankeidea vastaa johonkin EU:n liikunta- ja urheilupolitiikan painopisteeseen. 

Näihin asiakirjoihin voit tutustua tarkemmin EU Sport Unitin sivuilta Policies -osiosta alla olevan linkin kautta.