Kaikille ohjaajille

Harrasteohjaajan koulutusvalikon koulutukset nimettyinä puolikaaren muotoiselle kuviolle jaoteltuna kohderyhmittäin

Nuori mieli urheilussa

Kesto: 30 min
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: Mieli ry

MIELI ry:n suunnittelema verkkokurssi sopii kaikille valmentajille aloittelijoista kokeneempiin valmentajiin. Valmentajien lisäksi kurssia suositellaan henkilöille, jotka ovat lasten ja nuorten urheiluseurantoiminnassa mukana, kuten seuran johto ja huoltajat. 

Verkkokurssi opastaa, miten voit harjoituksissa edistää ja tukea nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Sisältö on suunnattu ensisijaisesti 10–15-vuotiaiden valmentajille. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan.  Koulutus on maksuton.

Linkki koulutukseen https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/nuori-mieli-urheilussa-verkkokurssi-kaikille-valmentajille/ 

 

Nuori mieli urheilussa 

Kesto: 3 h
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: Mieli ry

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi sopii kaikille valmentajille ja erityisesti kokeneemmille valmentajille, valmennuspäälliköille, ammattivalmentajille, valmentajien kouluttajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville henkilöille.  

Kurssi opastaa ottamaan käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Sisältö on suunnattu ensisijaisesti 10–15-vuotiaiden valmentajille. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan. Koulutus on maksuton.

Linkki koulutukseen https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/nuori-mieli-urheilussa-syventava-verkkokurssi/ 

 

Nuori mieli harrastuksessa

Kesto: 1 h
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: Mieli ry

Nuori mieli harrastuksessa -verkkokurssi tarjoaa harrastusten ohjaajille käytännönläheisiä keinoja lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen harrastusympäristössä sekä mielenterveystaitojen hyödyntämiseen osana ohjaustyötä. Verkkokurssi opastaa myös lasten ja nuorten kohtaamiseen, kun herää huoli hänen voinnistaan. 

Tämä verkkokurssi on erityisesti sinulle, joka toimit kouluikäisten lasten tai nuorten harrastusten ohjaajana. Voit soveltaa verkkokurssin sisältöjä myös muihin ikäryhmiin tai toimintaympäristöihin. Koulutus on maksuton.

Linkki koulutukseen https://mieli.fi/wp-content/uploads/articulate_uploads/nuori-mieli-harrastuksessa-verkkokurssi-harrastuksen-ohjaajalle-raw-eHWqjLKr/index.html#/ 

 

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi

Kesto: 1,5 h
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: Suomen Olympiakomitea

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1 - 1,5h. Verkkokurssi on maksuton. 

Linkki koulutukseen https://oppimisareena.fi/enrol/index.php?id=20

 

Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

Kesto: 1,5 h
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: eOppiva

Vapaa-ajan, leikin, kulttuurin, taiteen, virkistymisen, liikunnan ja levon merkitys on niin oleellista lapsen kasvulle ja kehitykselle, että ne on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen lapsen oikeutena. Hyvä, lapsen oikeuksia kunnioittava harrastus- ja virkistystoiminta on kaikkien etu. Lapsi saa osakseen arvostusta, hän kehittyy, oppii ja viihtyy. Hän sitoutuu, kantaa vastuuta itsestään ja tekemisistään ja on reilu niin kavereilleen kuin ohjaajilleenkin. 
 
Tämä koulutus herättää pohtimaan lapsen oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Se on tukena kaikille, jotka toimivat ohjaajana tai valmentajana lasten tai nuorten harrastuksissa tai suunnittelevat tai päättävät lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnasta. Koulutus on maksuton.

Linkki koulutukseen https://www.eoppiva.fi/koulutukset/lapsen-oikeudet-vapaa-ajalla-ja-harrastuksissa/ 

 

Kun lapsi haastaa liikuntaharrastuksessa -työpaja 

Kesto: 1,5 h
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Mitä tehdä, kun lapsi ei suostu osallistumaan? Entä jos lapsi menettää malttinsa harrastustoiminnassa? Miten silloin toimitaan? HSM harrastusten ohjaajat kohtaavat päivittäin haastavasti käyttäytyviä lapsia.

Työpajassa jaetaan tietoa sekä vaihdetaan kokemuksia haastavien tilanteiden ohjaamisesta. Työpajan tavoitteena on vahvistaa ohjaajien osaamista kohdata haastavia tilanteita harrastustoiminnassa. 

 

Kun lapsi haastaa liikuntaharrastuksessa -käytäntö 

Kesto: 1,5 h
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Miten auttaa ja tukea haastavasti käyttäytyvän lapsen onnistumisia harrastustoiminnassa? Työpajan toinen osa antaa konkreettisia toimintatapoja ja malleja siihen, miten valmentaja/ohjaaja voi omalla toiminnallaan vahvistaa lasten liikuntamotivaatiota ja tunnetta omasta osaamisestaan. Työpaja sisältää käytännön harjoitteita, joista on mahdollisuus saada uusia ajatuksia omaan ohjaus/valmennustyöhön.

 

Teemakoulutus tarpeen mukaan räätälöitynä

Kesto: 1-3 h
Suoritustapa: lähi- tai etäkoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Liikunnan aluejärjestöt räätälöivät tarpeiden mukaisen ohjaajakoulutuksen toivotusta teemasta. Teemakoulutus voi sisältää yhden tai useamman aiheen. Kysy lisää oman alueesi aluejärjestöstä.