Vanhempainillat

Alle kouluikäinen ei välttämättä tarvitse liikuntaharrastusta, vaan päivittäiset valinnat varhaiskasvatuksessa ja kotona ratkaisevat liikkumisen määrän. Innostus, kannustus, oma esimerkki sekä yhdessä liikkuminen ovat varmin ja luonnollisin tapa tuoda liikunta lapsen arkeen.

Suunnitellaan yhdessä, minkälaisin toimintatavoin teidän työyhteisössänne tai kunnassanne voimme kannustaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Se voi olla luento vanhemmille liikunnan merkityksestä lapsen kehitykselle tai toiminnallinen vanhempainilta.

Tavoitteena on herätellä ja kannustaa perheitä liikunnan mahdollisuuksiin päivittäisessä arjessa sekä tarjota perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen. 

Toiminnallinen vanhempainilta

Toiminnallisen vanhempainillan aikana on tekemistä sekä lapselle että huoltajille. 

Illan aikana lapsille järjestetään ohjattua ulkoliikuntaa. Huoltajille pidetään puolestaan luento lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Lisäksi luennon aikana herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Vanhempien tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on mukana vanhempainillan toteutuksessa.

Vanhempainilta-luento

Vanhempainilta-luento on huoltajille tarkoitettu luento lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. 

Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Lisäksi luennon aikana herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.