Kouluvuodet

Iloisia nuoria koulun ulkokäytävällä.

Liikunnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi kouluikäisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kouluikäisten tulisi liikkua joka päivä monipuolisesti ja riittävän paljon. Fyysisesti aktiivinen koulupäivä vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin.

Liikunnan aluejärjestöt tukevat alueellisesti kouluja fyysisesti ja toiminnallisesti aktiivisen koulupäivän kehittämisessä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Innostamme uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi sekä autamme toiminnan vakiinnuttamisessa. Tarjoamme tukea, verkostoja, koulutusta ja sparrausta toimintojen onnistumiseksi sekä liikkeen lisäämiseksi.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuden, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Likes by Jamkin sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Liikkuva koulu, logo. Liikkuva koulu - Etusivu.

Voit tutustua tarkemmin aluejärjestöjen kouluvuosien liikunnan toimintaan alla olevien linkkien kautta.