Erasmus+aikuiskoulutus

Erasmus+aikuiskoulutus on myös erityisesti kansainvälisyyttä edistävä rahoitus, lopullisena kohderyhmänä siinä ovat aikuiset (vastaavasti kuin E+nuorisoalan ohjelmassa lopullinen kohderyhmä on nuoret 13-30 -vuotiaat). Käytännössä E+aikuiskoulutuksessa toiminnan kohderyhmänä voi olla esim. aikuisten kuntojumppa, kutomapiiri tai näytelmäkerho. Mikä tahansa yhdistys voi olla hakijana -> eli myös urheiluseura on tukikelpoinen.

Erasmus+aikuiskoulutuksessa oppiminen on keskiössä. Oppimista voi tapahtua livenä tai virtuaalisena: mm. virtuaalinen oppiminen ulkomaanjaksoja täydentämässä

Tavoitteena  Erasmus+aikuiskoulutuksessa on edistää eurooppalaisia arvoja ja kansalaistoimintaa: rahoituksesta tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja eurooppalaista yhteenkuuluvuutta.

•Opetushallituksesta saat hyviä neuvoja ja sparrausta, katso lisää linkistä.