Haren Hoppsan

Haren Hoppsan -korten

Barns motoriska färdigheter utvecklas genom lek och rörelse. Med hjälp av Hoppsan-korten är det lätt att träna balans, redskapshantering och olika rörelsetekniker. Haren Hoppsan inspirerar till hopplekar, till att kasta boll, rulla runt på marken, hitta rörelseglädje.

Förhoppningsvis kan Hoppsan-korten bidra med mer rörelseglädje i din grupp.


Haren Hoppsans rörelsememory

Haren Hoppsans memoryspel med bilder av Kirsi Tapani är som ett traditionellt memoryspel – men med rörelser. Hoppsan-korten kan användas på många sätt för att uppmuntra barn att röra sig och utveckla grundläggande motoriska förmågor ute och inomhus.

Med Haren Hoppsans rörelsememory kan man öva rörelse-, balans- och redskapshanteringsförmågan. Korten kan användas i par eller i grupp. Man kan använda Hoppsan-korten med kuddtärningar med transparenta fickor, i lekpåsar för rim och ramsor, som enskilda kroppsrörelsekort, i lottospel eller till exempel i spårningslek utomhus.


Visste du detta?
Rörelse och motion inverkar positivt på barns tänkande och språkliga utveckling. De motoriska färdigheterna utvecklas snabbast just hos 3-7 åringar.

Haren Hoppsans material

Ramsa: Veera Vähämaa, illustration: Kirsi Tapani & översättning: Ann-Christine Snickars.

Projektet har stötts av undervisnings- och kulturministeriet.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Vi i regionorganisationerna (Liikunnan aluejärjestöt) hävdar att övning i motoriska färdigheter hör till barns rättigheter och vill stöda småbarnspedagogiken i främjandet av barnens dagliga motion. Vi arrangerar möten för nätverkande, webbinarier, utbildningar med fokus på daglig praxis, och bistår med att ordna olika evenemang. Regionorganisationerna sprideruppdaterad kunskap om motionsfrämjande till lärare i småbarnspedagogik runt om i landet.