Työyhteisöt

Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus (1,5h)

Sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen
henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta
liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Sparraus on maksuton

Motoristen taitojen -työpaja (1,5h)

Lyhyt työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti
läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan
maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi
-koulutuksissa. 

Työpaja on maksuton.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (1h)

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin
sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.