Työyhteisöt

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi 

Koulutuksessa tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.  

Koulutus on maksuton.

Pienten askelten perehdytys 

Koulutuksessa tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Koulutuksessa luodaan ymmärrystä ohjelmassa etenemiseen sekä osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Koulutus on maksuton.

Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa

Kohdeyksikön tarpeen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen yksikön arvopohja huomioiden. Tavoitteena on lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään. 

Koulutus on maksuton.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja 

Työpajassa tarkastellaan varhaiskasvatuspäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman yksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen. Lisäksi saat välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen. 

Työpaja on maksullinen.