Aloitteleville ohjaajille

Harrasteohjaajan koulutusvalikon koulutukset nimettyinä puolikaaren muotoiselle kuviolle jaoteltuna kohderyhmittäin

Tervetuloa ohjaajaksi

Kesto: 35 min
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: Suomen Olympiakomitea

Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus on aloitteleville ja uusille lasten ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ohjaajan tehtävään. Koulutus sisältää perustietoa lasten urheilusta ja liikunnasta sekä vinkkejä ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja omaan kehittymiseen ohjaajana. Koulutus on maksuton.


Linkki koulutukseen https://oppimisareena.fi/mod/scorm/view.php?id=116 

 

Reilusti urheiluryhmässä

Kesto: 1 h
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja:  MLL & Folkhälsan

Reilusti urheiluryhmässä verkkokurssi on tarkoitettu erityisesti aloittelevalle valmentajalle.  Koulutus on maksuton.

Kurssilla tarkastellaan, miten: 

  • urheiluryhmiin rakennetaan turvallista ilmapiiriä, jossa voi olla oma itsensä 
  • ehkäistään loukkaavaa kohtelua ja kiusaamista 
  • huomioidaan yhdenvertaisuuskysymykset 
  • valmentaja saa seuralta tukea vaikeissa tilanteissa 

Kohderyhmä: 

  • 14-20-vuotiaat valmentajat  
  • muut aloittelevat valmentajat 
  • urheiluryhmien vastuuhenkilöt 

Linkki koulutukseen https://oppimisareena.fi/course/view.php?id=48 

 

Lasten Liike – Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville ja nuorille ohjaajille  

Kesto: 4 h koulutus + 2 h koulutukseen liittyvät tehtävät 
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja:  liikunnan aluejärjestöt

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutuksen sisältöinä: lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta, fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät käytännöt, ohjauksen perustaidot, ryhmän hallinnan ja hyvän ilmapiirin luomisen keinot, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi.  

Avoimet lasten liike -koulutukset tai kysy oman alueen aluejärjestöltä

 

Ryhmän ohjaamisen perusteet 

Kesto: 2 h
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja:  liikunnan aluejärjestöt

Koulutuksen kautta saat perustiedot ryhmän toiminnasta ja oman ohjaamisen merkityksestä ryhmän toimintaan. Koulutuksessa käydään läpi yksi malli ryhmässä syntyneiden ongelmien ratkaisemiseen ja pohditaan sitä, mistä tekijöistä hyvä ryhmädynamiikka syntyy. 
Koulutus sopii kaikkien urheilulajien valmentajille ja ohjaajille. Koulutusta suositellaan erityisesti valmentajauransa alussa oleville, mutta koulutus soveltuu myös kokeneemmille valmentajille. 

 

Ryhmähenki - Hyvä Me! 

Kesto: 2 h
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja:  liikunnan aluejärjestöt

Ryhmähenki – Hyvä Me! -koulutus antaa ohjaajalle käytännön työkaluja hyvän ryhmähengen edistämiseen ohjattavassa ryhmässä. Koulutuksen aikana käydään läpi hyvän ryhmähengen tunnuspiirteitä, ryhmän kehittymisen vaiheita, ryhmätyötaitoja sekä positiivisen ilmapiirin merkitystä. Koulutus sisältää sekä teoriaa, että käytännön harjoituksia. 

 

Leikit ja pelit 

Kesto: 2 h
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja:  liikunnan aluejärjestöt

Leikeissä ja peleissä on aina jokin tavoita. Koulutuksessa käydään läpi, miksi joitain asioita tehdään peleissä ja leikeissä ja mitä taitoja niissä harjoitellaan. Käytännön osuudessa ohjaaja saa konkreettisia malleja, miten voi hyödyntää pelejä ja leikkejä esimerkiksi motoristen perustaitojen kehittämiseen, lajitaitojen omaksumiseen sekä ryhmässä toimimisen taitojen lisäämiseen. Koulutuksessa pohditaan myös ohjaajan omaa roolia peleissä ja leikeissä. Koulutus sisältää sekä teoriaa, että käytännön harjoituksia. 

 

Motoriset perustaidot 

Kesto: 2 h
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja:  liikunnan aluejärjestöt

Koulutuksen luento-osuudessa käydään läpi mitä tarkoitetaan motorisilla perustaidoilla ja mihin niitä tarvitaan. Pohdimme yhdessä myös sitä, mikä merkitys niillä on lajitaitojen oppimisessa. Käytännön osiossa kokeillaan erilaisia motorisia taitoja kehittäviä ja vahvistavia leikkejä ja pelejä, joita voi ottaa mukaan omaan ohjaamiseen. 

 

Jonot mataliksi koulutuskokonaisuus (eri teemoja) 

Kesto: 1,5 h/ koulutus
Suoritustapa: lähikoulutus
Toteuttaja:  liikunnan aluejärjestöt

Jonot mataliksi koulutuskokonaisuus sisältää kuusi 1,5 tunnin mittaista koulutusteemaa, jotka voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset voidaan toteuttaa koulukohtaisina koulutuksina tai kuntakohtaisesti useamman koulun yhteisenä koulutuksena. 
Koulutukset ovat toiminnallisia tapahtumia, jossa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa. 

Koulutusten aiheet:

Jonot mataliksi – pelit ja leikit (1,5 h) 
Jonot mataliksi – oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 h) 
Jonot mataliksi – heikko sisäliikuntatila (1,5 h) 
Jonot mataliksi – yhdessä kisaillen (1,5 h) 
Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 1–2-luokkalaisille (1,5 h) 
Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 3–6-luokkalaisille (1,5 h)