Harrastamisen Suomen mallin -työpaja

Harrastamisen Suomen mallin -työpaja on innovatiivinen kokoontuminen, joka tuo yhteen kunnan koulujen, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja vapaa-ajantoimien edustajat sekä harrastustoiminnan järjestäjät.

Nykytilan kartoitus antaa hyvän lähtökohdan työpajassa keskityttäviin sisältöihin. HSM nykytilan kartoitus kunnille: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com). (PDF-tiedosto ladattavissa sivun alaosasta.)

Tavoitteenamme on luoda harrastustoiminnalle vahvempi ja tehokkaampi pohja paikkakunnallasi. Tämä työpaja tarjoaa mahdollisuuden:

·         Toimia Harrastamisen Suomen mallin (HSM) johtamisen tukena

·         Auttaa muodostamaan kokonaiskuva paikkakunnan nykyisestä
          harrastustoiminnasta.

·         Kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Työpajassa liikunnan aluejärjestön asiantuntijan johdolla:

·         Luomme yhteisen näkemyksen paikkakunnan
          harrastustoiminnan nykytilanteesta.

·         Sovimme eri tahojen rooleista ja työnjaosta.

·         Ratkaisemme yhdessä ohjaajahankintaan liittyviä haasteita.

·         Tehostamme toiminnastamme tiedottamista ja markkinointia.

Käytännössä Harrastamisen Suomen mallin -työpaja koostuu 1-3 tapaamisesta, joiden tuloksena syntyy kestävä toimintatapa, jolla voimme jatkuvasti kehittää paikkakunnan lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Yhdessä voimme saavuttaa enemmän ja tehdä harrastustoiminnasta houkuttelevampaa ja saavutettavampaa kaikille lapsille ja nuorille.

Lähde mukaan ja ota ensimmäinen askel kohti vahvempaa ja yhtenäisempää harrastustoimintaa paikkakunnallasi!