Lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä perusasteella -hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat -ohjelmakokonaisuuden kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2023-29.2.2024. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. 

Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, logo, Opetus- ja kulttuuriministeriö - Etusivu.

Liikkuvan varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Liikkuvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada mukaan uusia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä, jotka toteuttavat liikunnallisen toimintakulttuurin muutosta. Lisäksi tavoitteena on kehittää toimintaa, jotta arki on entistä liikkuvampaa. Tavoitteisiin pyritään pääsemään paikallisella vaikuttamisella sekä vaiheittaisella etenemisellä.

Liikunnan aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa. Toimintayksikölle tarjottava maksuton tuki kohdennetaan vahvimmin toiminnan käynnistämiseen sekä kehittämiseen.

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Päämäärän toteutumiseen pyritään kolmella tavalla: 

  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Työyhteisön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien
Liikkuva varhaiskasvatus, logo, Liikkuva varhaiskasvatus - Etusivu.

Liikkuvan koulun keskeiset tavoitteet

Tavoitteenamme on juurruttaa Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti niin, että hyvin alkanut toiminta ei unohtuisi. Lisäksi tuemme Harrastamisen suomalaisen mallin kehittämistyötä kuntien ja eri toimijoiden kesken.

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja nuorille. Päämäärän toteutumiseen pyritään neljällä tavalla: 

  • Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä
  • Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvotuksen nostaminen
  • Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Liikkuva koulu - ja harrastamisen edistämistä tukevien verkostojen kehittäminen
Liikkuva koulu, logo, Liikkuva koulu - Etusivu.

Liikkuvan opiskelun keskeiset tavoitteet

Liikkuvan koulun tavoitteenamme on saada mukaan uusia oppilaitoksia liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tavoitteena on myös, että oppilaitokset rekisteröityvät mukaan Liikkuva opiskelu -toimintaan. Tavoitteisiin pyritään pääsemään paikallisen vaikuttamisen keinoin. Tahtotilana on myös opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen sekä koulutusten että verkostotyön avulla. 

Kehittämistyön päämääränä on koordinoida, auttaa ja tukea toimijoita alueellisessa ja paikallisessa Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä. Päämäärän toteutumiseen pyritään kolmella tavalla: 

  • Liikkuva opiskelu -ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen
  • Liikkuva opiskelu -verkostotyön kehittäminen

Kohderyhmille on asetettu myös määrälliset tavoitteet, joista raportoimme opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Liikkuva opiskelu, Liikkuva opiskelu - Etusivu.