Erasmus+Sport

Erasmus+ Sport rahoittaa liikunta- ja urheilusektorin eurooppalaista yhteistyötä. Erasmus+ Sport hankkeiden avulla vahvistat henkilöstön ja vapaaehtoisten osaamista, kansainvälisiä verkostoja, pääset oppimaan muiden hyvistä käytännöistä sekä kehittämään uusia menetelmiä ja toimintamalleja. Varsinaisia fyysisia investointeja ei Erasmus+Sport -ohjelmasta rahoiteta. Rahoitusta koko ohjelmakaudelle Erasmus+Sport -ohjelmassa on varattu 467 M€.

Tukea myönnetään niin liikunta-alan toimijoille kuin esim. oppilaitoksille, jotka tekevät erilaisia kehittämishankkeita muiden jäsenmaiden kumppaneiden kanssa. Erasmus+ Sport -hankkeisiin voivat osallistua erilaiset urheilu- ja liikuntasektorilla toimivat yleishyödylliset ja yksityiset tahot.

Osallistujataho voi olla muullakin alalla ohjelman tavoitteiden mukaisesti toimiva organisaatio, kuten esimerkiksi oppilaitos, tutkimuslaitos, terveysliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi työskentelevä järjestö tai muu yleishyödyllinen organisaatio. Ohjelmamaita ovat EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Serbia, Turkki ja Makedonia. Tämän lisäksi myös kumppanimaiden kanssa voi tehdä yhteistyötä.

Erasmus+ Sport tavoitteet ovat hyvin laaja-alaisia ja kattavat paljon liikuntakentän haasteita. 

 • Koulutuksen edistäminen liikunnassa ja urheilussa sekä niiden avulla
 • Kaikkien kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin
 • Väkivallan torjuminen ja rasismin, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden kitkeminen
 • Rehellisyyden ja arvojen edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Toimintavaihtoehtoina ovat seuraavat:

1) Liikkuvuus-hankkeet KA 1 (hakusuuntana Opetushallitus)

 • Erityisesti ruohonjuuritason vapaaehtoisten ja ammattilaisten vaihtoon. KA1 valmentajien ja urheiluhenkilöstön liikkuvuushanketta voivat hakea ensisijaisesti  liikunta- ja urheiluseurat, jotka haluavat lähettää valmentajia, henkilöstöä ja/tai seuratoimijoita ulkomaille. Samasta organisaatiosta liikkuvuusjaksolle voi lähteä 1-10 henkilöä.
 • Viime vuonna 2023 Suomesta 9 seuraa käynnisti Liikkuvuus-hankkeen

2) Pienimuotoiset kumppanuushankkeet KA2 (keskitetty haku Brysselistä)

 • Minimissään Suomi + yksi ohjelma-alueen maa
 • Erasmus+-avustus toiminnasta ja suunnitelluista tuloksista riippuen 30.000 euroa tai 60.000 euroa

3) Kumppanuushankkeet KA2 (keskitetty haku Brysselistä)

 • Osallistujamäärä on vähintään 3 organisaatiota ja vähintään 3 osallistujamaata
 • Erasmus+ avustus  toiminnasta ja suunnitelluista tuloksista riippuen 120 000 euroa / 250 000 euroa / 400 000 euroa
 • Kesto on 1-3 vuotta.

4) Eurooppalainen urheilutapahtuma (keskitetty haku Brysselistä)

 • Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (I): 3-5 tahoa / 3-5 maata 200 000€ (min yksi tapahtuma / maa)
 • Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (II): 6 tahoa / 6 maata 300 000€ (min yksi tapahtuma /maa)
 • Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa / 10 maata 450000€

Hakuprosessi pähkinänkuoressa:

 • Hakemuksen lähettää hanketta koordinoiva taho. Hankekumppanit osallistuvat hakemuksen laatimiseen. 
 • Luo ensin henkilökohtainen EU-login -käyttäjätunnus. Sen avulla pääset rekisteröitymään varsinaiseen EU:n Funding and tenders -hakuportaaliin ja luomaan organisaatiollesi PIC-koodin. Sekä koordinaattorin että hankekumppanien PIC-koodit tarvitaan hakuprosessin käynnistämiseen.
 • Luo ja täytä sähköinen hakemus EU:n Funding and Tenders -portaalissa.
 • Hakemukset arvioidaan keskitetysti Brysselissä.
 • Hakemukset pisteytetään, ja jokainen saa hakemus saa myös kirjallisen palautteen. 
 • Toimeenpanovirasto EACEA valitsee tuettavat hankkeet riippumattoman asiantuntijaraadin avustuksella. Valintaprosessi kestää 4-5 kuukautta.
 • Osa Erasmus+ -avustuksesta (70%) maksetaan ennen hankekauden alkua ja loput loppuraportin hyväksymisen jälkeen. 

Opetushallitus neuvoo hakuprosessin eri vaiheissa. Erasmus+ Sport -hakuun valmistautuville tahoille järjestetään useita maksuttomia neuvontatilaisuuksia.

Lisätietoja Opetushallituksen liikunnan kansainvälistymispalveluilta:

 • Terhi Liintola, vastaava asiantuntija, etunimi.sukunimi@oph.fi
 • Verneri Kinnunen, projektikoordinaattori, etunimi.sukunimi@oph.fi 

Opetushallituksen Erasmus+Sport-hakusivut