Opiskeluvuodet

Iloisia nuoria ryhmäkuvassa.

Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan aluejärjestöt auttavat toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja liikkuvamman toiminnan kehittämisessä ja juurruttamisessa. Tarjoamme koulutusta ja sparrausta Liikkuva opiskelu -toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa.

Lisäksi edistämme Liikkuva opiskelu -ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden toteutumista. Voit tutustua Liikkuva opiskelu -ohjelman toimintaan ohjelman omilta sivuilta.

Liikkuva opiskelu, logo. Liikkuva opiskelu - Etusivu.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva opiskelu -ohjelman, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Likes by jamkin sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Voit tutustua tarkemmin aluejärjestöjen opiskeluvuosien liikunnan toimintaan alla olevien linkkien kautta.