Oppilaitoksen henkilöstö

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan (2-3h)

Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy hyvinvoinnin vuosikello.

Tauoilla energiaa opiskeluun (2h)

Tavoitteena on pohtia tauottamisen hyötyjä opiskelupäivän aikana sekä sen vaikutuksia oppimiseen, vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koulutuksessa saa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta. Pääosin toiminnallisen koulutuksen voi toteuttaa etä- tai lähikoulutuksena.

Koulutuksen rakenne:

  • Perustelua istumisen katkaisemiselle
  • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan
  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
  • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen

Sumeneeko ajatus? - Liike freesaa! 

Tämä kehittämistoiminta on tarkoitettu lukioille henkilöstöineen. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten opiskelupäivään liikunnallisia taukoja ja ylipäänsä opettaa tauottamista sekä liikuntamyönteistä toimintakulttuuria. Jaamme tukea ja käytännön liikuntamalleja toimintakulttuurin liikunnallistamiseen, henkilöstölle taitoa ja osaamista aktiivisen (liikunnallisen) ja viihtyisän opiskelupäivän toteuttamiseen sekä liikuntavälineitä valmiine liikkumisideoineen toiminnan käynnistämiseksi. Lukuvuoden aikana järjestetään 2-4 sparraustapaamista, valtakunnallinen verkostotapaaminen verkossa sekä kauden lopussa kiitostilaisuus henkilöstölle. Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijan tuki on saatavilla koko kauden ajan.

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki

Liikunnan aluejärjestöt tukevat Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja.