Koulun henkilöstö

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan

Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy hyvinvoinnin vuosikello.

Tauoilla energiaa opiskeluun

Koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä tauottamisesta on opiskelupäivän aikana sekä miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite on antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta.

Koulutuksen rakenne:

  • Perustelua istumisen katkaisemiselle
  • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan
  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
  • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki

Liikunnan aluejärjestöt tukevat Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja.

Sumeneeko ajatus? - Liike freesaa! 

Tämä kehittämistoiminta on tarkoitettu lukioille henkilöstöineen. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten opiskelupäivään liikunnallisia taukoja ja ylipäänsä opettaa tauottamista sekä liikuntamyönteistä toimintakulttuuria. Jaamme tukea ja käytännön liikuntamalleja toimintakulttuurin liikunnallistamiseen, henkilöstölle taitoa ja osaamista aktiivisen (liikunnallisen) ja viihtyisän opiskelupäivän toteuttamiseen sekä liikuntavälineitä valmiine liikkumisideoineen toiminnan käynnistämiseksi. Lukuvuoden aikana järjestetään 2-4 sparraustapaamista, valtakunnallinen verkostotapaaminen verkossa sekä kauden lopussa kiitostilaisuus henkilöstölle. Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijan tuki on saatavilla koko kauden ajan.

Järkkää sporttitapahtuma

Koulutus on tarkoitettu 13–19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.