Hanketoiminta

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Erilaisten hankerahoitusten hyödyntäminen on tärkeä osa Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa. Käytössä on niin ministeriöiden kuin Aluehallintovirastojen kautta haettavat kansalliset rahoitukset, mutta toisaalta myös erilaiset EU-rahoitukset.

EU-hankerahoitus-sivulta löydät yleisinfoa liikunnalle mahdollisesta EU-hankerahoituksesta. Lisäksi sivuilla on tietoa toteutuneista selvityksistä liikunnalliseen EU-rahoitukseen liittyen sekä muuta tausta-aineistoa.

Tutustu myös lapsille ja nuorille suunnattuun Lisää liikettä -hankkeeseen sekä aikuisille suunnattuun Liikuttava Suomi -hankkeeseen. Molemmat hankkeet on toteutettu yhteistyössä kaikkien viidentoista paikallisen liikunnan aluejärjestön kanssa.