Varhaiskasvatuksen johtajat

Johtajan työpaja (2-3h)

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Sisältö:
• Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus
-ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä
• Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen
• Oman johtamisosaamisen vahvistaminen
• Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja
• perustehtävän johtamiseen
• johtajuuden toimenpiteisiin,
• osaamisen johtamiseen
• pedagogiikan johtamiseen
• yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa.

Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman
Johtajan työkirjaa.

Työpaja on maksuton.

Johtajan syventävä työpaja

Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia,
vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä.
Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.

Sisältö:
• Johtajan työkirjan kertaus
• Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi
• Arviointi 
• Vuosikello

Työpaja on maksullinen.