Opiskelijat

Liikuntatutor-koulutus

Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä 

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ja opettajat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Oppitunnin sisällöt:

  • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana 
  • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen 
  • Toiminnallinen oppiminen 
  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö 
  • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus