Opiskelijat

Liikuntatutor-koulutus (3h)

Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä (1h 15min-1,5h) 

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ja opettajat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Oppitunnin sisällöt:

  • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana 
  • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen 
  • Toiminnallinen oppiminen 
  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö 
  • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus 

Järkkää Sporttitapahtuma-koulutus (2-3h)

Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret voivat järjestää itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Sumeneeko ajatus? - Liike freesaa! - toimintapäivä (kesto sovitaan oppilaitoskohtaisesti)

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivässä opiskelijat pääsevät kokeilemaan liikettä lisääviä tehtäviä ja samalla opiskelijoilta kerätään palautetta oppituntien liikunnallisesta tauottamisesta. Tapahtuman jälkeen oppilaitoksen henkilöstö saa koosteen oppilaiden antamista palautteista ja vinkkejä oppituntien sekä opiskelupäivän liikunnallistamisesta.