Liikuttava Suomi -hanke

Liikunnan aluejärjestöt ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet yhteisen tavoiteasiakirjan vuosille 2021-2024. Asiakirja antaa selvän käsityksen terveysliikunnan kehittäjien toimenkuvasta. Painopisteitä on kaksi:

1. Työikäiseen aikuisväestöön kohdistuvan Liikkuva aikuinen –ohjelman kanssa yhdessä sovittu alueellinen toimeenpano ja

2. Ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisääminen.

Aluejärjestöt voivat nyt valita hankkeessa omat painopisteensä. Liikkuva aikuinen – ohjelmalle on laadittu kaksi selkeää kärkeä; Liikuntaneuvonnan palveluketju ja liikkuva työelämä.


Tämä Liikuttava Suomi-hanke painottuu näiden kokonaisuuksien edistämiseen vahvassa yhteistyössä Liikkuva aikuinen – ohjelman kanssa. Hanke on kaikkien 15 liikunnan aluejärjestön yhteishanke, jota Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry hallinnoi.


Liikuttava Suomi- hankkeella tehdään työtä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi yhteistyössä Liikkuva aikuinen -ohjelman sekä Ikiliikkujan kanssa. Hanke edistää liikunnan aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjän välityksellä alueellisesti Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteiden Liikkuva työelämä sekä Liikuntaneuvonnan palveluketju -kokonaisuuksien mukaisten toimenpiteiden toteutumista.


Hankkeen aikana tuodaan esille eri asiointiyhteyksissä Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteet ja toteutetaan ohjelmaa alueilla, kunnissa, työyhteisöissä ja yhdistyksissä. Ikiliikkuja – ohjelman osalta etsitään uusia avauksia ja mahdollisuuksia ikäihmisten liikkeen lisäämiseen, aloitetaan neuvottelut Ikäinstituutin kanssa ja sovitaan yhteistyöstä pilottien kautta.

Tavoitteena on hakea uusia toteutusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia myös muualta kuin liikunnan toimialalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikuttava Suomi-hanketta.