Ikiliikkuja-toiminta

Kuva: Fotofuusio

Liikunnan aluejärjestöjen Ikiliikkuja-toiminta

Liikunnan aluejärjestöt toimivat yhteistyössä Ikiliikkuja-ohjelman kanssa. Tavoitteena on, että ikäihmisten fyysinen aktiivisuus ja liikunta lisääntyvät. Tavoittelemme myös, että fyysinen toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. 

Ikiliikkuja-ohjelmassa etsimme uusia mahdollisuuksia ikäihmisten liikkeen lisäämiseen. Lähtökohtana on arkiaktiivisuuden lisääminen sekä liikunnan harrastus omaehtoisesti tai ohjattuna. Viestimme ja välitämme tietoa hyvinvointialueille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja seuroille.

Koulutamme paikallisia toimijoita ja autamme paikallisen toiminnan järjestämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjoamme apua myös hankkeistusten valmistelussa. 

Alueiden toimenpiteitä kohdistetaan liikuntaneuvonnan edistämiseen ja liikuntapalveluketjun kehittämiseen koko elämänkaarella.

Voit tutustua Ikiliikkuja-toimintaan tarkemmin Ikäinstituutin sivuilta. 

Ikiliikkuja, logo, Ikiliikkuja - Ikäinstituutti.

Ikiliikkujille lisää liikettä – ILLI hanke

ILLI-hanketta toteutetaan 1.6.2023-30.5.2025 välillä kuuden liikunnan aluejärjestön alueella. Alueet ovat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Etelä-Savon Liikunta, Pohjois-Savon Liikunta, Lapin Liikunta, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. Hankkeen kohderyhmänä ovat +65 -vuotiaat hankealueiden asukkaat.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on ikiliikkujen liikkeen lisäämiseen tähtäävien toimintojen hyödyntäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Toimenpiteinä on mm. toimijaverkostojen rakentaminen, liikuntatapahtumien kehittäminen ja pilotointi, vertaisohjaajakoulutuksen toteutus, toiminnan integroiminen aluejärjestöjen toimintaan sekä ikiliikkujille liikuntaa järjestävien tahojen määrän lisääminen.

Hanketta toteuttavat mainitut kuusi aluejärjestöä yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoina voivat toimia mm. kunnat, yhdistykset, seurat, opiskelijat ja kylät. Toimintaa suunnitellaan yhdessä erilaisissa alueiden omissa verkostoissa hyödyntäen osaksi jo olemassa olevaa toimintaa.