Eurooppalaiset Solidaarisuusjoukot

Eurooppalaiset solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps)

Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat nuoret sekä organisaatiot, jotka haluavat toimia solidaarisemman yhteiskunnan hyväksi.

Rahoitettavia toimintoja ovat vapaaehtoistoiminta, nuorten omat solidaarisuushankkeet, vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla sekä humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot.

Liikuntatoimijoiden näkökulmasta erityisen kiinnostava on vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnassa 18–30-vuotias nuori työskentelee vapaaehtoisena jossain voittoa tavoittelemattomassa, paikallista yhteisöä hyödyttävässä organisaatiossa. Vapaaehtoistyö kestää pääsääntöisesti 2–12 kk ja useimmiten se toteutetaan ulkomailla. Ohjelmaan osallistuminen on nuorelle maksutonta ja rahoitus kattaa valtaosan osallistumisesta syntyvistä kuluista. Myös organisaatioiden toimintaa tuetaan. Lisätietoja löydät linkistä.

Suomalaisen seura, kunta, järjestö tai muun urheilutoimija voi ottaa vastaan joko yhden tai usean vapaaehtoisen. Vapaaehtoisen toimenkuvaan voi kuulua monenlaisia asioita, esim. apuohjaajana toimimista iltapäiväkerhossa, tapahtumassa avustamista osaamisalueensa sisällä (esim. vaikka some-viestintä, muu tapahtumajärjestely), kouluvierailut ja lajiesittelyt jne. Seura tekee aina itse päätöksen, ottaako se vapaaehtoisen vastaan vai ei, mikä tietenkin on seuran kannalta turvallisempaa.

Katso lisätietoja solidaarisuusjoukoista linkistä!