Keskiviikko

Temppurata

Tutkikaa seikkailukartasta, missä Jekku-jänö on liikkunut! Se on etsinyt häntäänsa kaikkialta lattialta, pöydiltä, tuoleilta…

Rakentakaa huonekaluista ja saatavilla olevista esineistä sisälle temppurata. Ottakaa lapset mukaan suunnittelemaan, millaisia esteitä temppuradalle tulee. Radan voi rakentaa vaikka yhdessä toisen ryhmän kanssa, jolloin tiloja voidaan yhdistää.

Lasten motoriset taidot kehittyvät leikkien ja liikkuen. Lorukorttien avulla on helppo harjoitella tasapaino-, käsittely- ja liikkumistaitoja. Jekku-jänö vie lapset hyppimään, heittelemään häntäänsä, kierimään ja iloitsemaan liikkumisesta.

Materiaalit keskiviikolle

Seikkailuviikon keskiviikon materiaalit on koottu alla oleviin tiedostoihin. 

Materiaaleissa on Jekku-jänön seikkailujuliste sekä Jekku-jänö-lorukortit. 

Tekemällä taitoja – monipuolisuus kunniaan

Lapsella on oikeus liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä. Se on riittävää silloin, kun hän saa harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan.

Lähde: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.