Maaseuturahasto, esim. Leader-rahoitus

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100 prosenttia kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

Alla Leader-rahoituksen (ja ELY-keskusrahoituksen) hanketyyppejä.

Leader-hakuprosessi on monivaiheinen, mutta kuitenkin looginen. 

Valmistelu alkaa aina paikallistasolla: kun hakija saa sellaisen idean, mikä sopisi Leader-ryhmän painopisteisiin, hänen kannattaa olla varhaisessa vaiheessa yhteydessä paikallisen Leader-toimiston henkilökuntaan. Heiltä hakija saa sparrausta ja neuvontaa - kun idea on valmis, se täytetään sähköiseen järjestelmään (Hyrrä) ja se menee paikallisin voimin toimivaan Leader-ryhmän hallitukseen käsiteltäväksi. Jos hallitus toteaa hakemuksen täyttävän Leader-ryhmän ohjelman, olevan innovatiivinen ja täyttävän muutenkin hakuehdot, se antaa sille puoltolausunnon. Seuraava vaihe on, että hakemus siirtyy ELY-keskuksen maaseutuosaston käsittelyyn ns. laillisuustarkastusta varten - ja jos se läpäisee sen, siitä tehdään viranomaispäätös ja hanke voi alkaa. 

Ja sitten varsinainen hanketyö alkaa!

Alla kaavio Leader-hankeprosessin etenemisestä. 

Pienemmistä Leader-hankkeista ja seutukunnallisista Leader-ryhmistä löydät lisätietoja https://leadersuomi.fi/ . Suuret ja alueelliset kehittämishankkeet toteutuvat ELY-keskusten maaseutuosastojen kautta, lisätietoja löydät täältä!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠