Varhaiskasvattajat

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

Koulutus on maksullinen.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen käytäntöön

Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista. Saat välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.

Koulutus on maksullinen.

Lasten motoristen taitojen kehitys 

Koulutuksessa käydään läpi lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Teoriataustan lisäksi koulutuksessa on tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolmevuotiaiden kanssa työskenteleville.

Koulutus on maksullinen.

Lasten motoristen taitojen havainnointi 

Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Koulutus on maksullinen.

Ihan pihalla

Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla. Tavoitteena on hyödyntää varhaiskasvatusyksiköiden pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.

Koulutus on maksullinen.

Digiloikka liikkuen

Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan ja mediakasvatuksen kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa. Samalla pohditaan, miten teknologia ja media vaikuttavat lasten elämään. 

Käytännön osioissa opitaan, miten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) laitteet voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia. Lisäksi käydään läpi, miten lasten kanssa voidaan koodata ilman ensimmäistäkään digilaitetta. Koulutuksessa opetellaan tekemään QR-koodeja ja hyödyntämään niitä lasten liikuttamisessa.

Koulutus on maksullinen.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus 

Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta. Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat muun muassa leikin kehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen sekä liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Liikuntaleikkikoulun valmiita tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan, tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Koulutus on maksullinen.