Varhaiskasvattajat

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

Koulutus on maksullinen.

Lasten motoristen taitojen kehitys 

Koulutuksessa käydään läpi lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Teoriataustan lisäksi koulutuksessa on tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolmevuotiaiden kanssa työskenteleville.

Koulutus on maksullinen.

Lasten motoristen taitojen havainnointi 

Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Koulutus on maksullinen.

Ihan pihalla

Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla. Tavoitteena on hyödyntää varhaiskasvatusyksiköiden pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.

Koulutus on maksullinen.

Digiloikka liikkuen

Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein, miten voit toteuttaa liikkuvaa tapaa tutustua ohjelmointiajatteluun ja tukea laaja-alaisen osaamisen taitojen, erityisesti monilukutaidon kehittymistä. Lisäksi perehdytään siihen, miten liikkuminen ja toiminnallisuus yhdistyvät digitaitojen harjoitteluun ja mediakasvatukseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa
  •  Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa
  • Medialukutaito varhaiskasvatuksessa
  • Digilaitteiden hyödyntäminen lasten liikkumisen lisäämisessä

Koulutus on maksullinen.

Liikuntaa pienissä tiloissa

Miten pienissä ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa lasten riittävä fyysinen aktiivisuus? Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja?

Koulutuksessa opitaan, miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi. Käytännön osioissa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus voidaan tuoda mukaan kaikkiin arjen hetkiin

Koulutus on maksullinen.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus 

Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta. Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat muun muassa leikin kehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen sekä liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Liikuntaleikkikoulun valmiita tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan, tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Koulutus on maksullinen.